Nieuwe bibliotheek aan Sint-Pietersstation

15 januari 2008
In de beleidsbrief 2008-2013 van de Stedelijke Openbare Bibliotheek wordt de realisatie van een nieuw filiaal aan het Sint-Pietersstation in het vooruitzicht gesteld. Dit filiaal zou zowel de buurtbewoners als de pendelaars bedienen.

Een mogelijke locatie zou het nieuwe Sint-Denijsplein zijn. Dit plein zal als nieuwe zuidelijke toegang tot het station dienen. Het AG SOB zou daar instaan voor de aanleg van een pleingebouw als deelproject van het masterplan van het Gent Sint-Pietersstation.

Graag had ik willen weten of er reeds concrete voorstellen en plannen werden uitgewerkt (bvb. door het AG SOB) omtrent het bibliotheekfiliaal? (Vraag in de Commissie Cultuur van 15/01/2008)

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

De eerste idee?n dateren van 2005. Aanvankelijk stelde de bibliotheek na overleg met de Dienst Toerisme 3 scenario?s voor, elk gesitueerd in het station zelf, waarbij in het meest ideale geval een bibliotheekfiliaal gecombineerd werd met een infopunt toerisme. Na overleg tussen de Stad Gent, de NMBS en Eurostation op 31/08/2005 bleven er 2 problemen: de zeer hoge huurprijs en de locatie. De NMBS zag het bibliotheekfiliaal liever buiten het eigenlijke station. Als alternatieve locatie bleek het toekomstige Sint-Denijsplein het meest geschikt. Het infopunt toerisme krijgt waarschijnlijk wel een locatie in het station zelf.

De plannen voor het plein(gebouw) zijn tot nu toe weinig concreet. Enkel het RUP nr. 137 is reeds opgemaakt. Het AG SOB zal haar plannen in de loop van 2008-2009 concretiseren. Op dat moment wordt de Bibliotheek betrokken en zal zij haar plan van eisen kunnen aanbrengen. De Bibliotheek houdt nu alvast rekening met volgende aspecten: een dubbele functie voor zowel buurtbibliotheek (ter vervanging van het huidige filiaal Watersportbaan) als bijzondere dienstverlening voor pendelaars. De minimale oppervlakte bedraagt 100m?.

Extra dienstverlening voor de pendelaars, bijv. via een boekenautomaat die ook buiten de openingsuren van het filiaal toegankelijk is voor het binnenbrengen van uitgeleende boeken. Omdat deze dienstverlening een bovenlokaal karakter heeft, zijn er momenteel reeds officieuse contacten met de Provincie Oost-Vlaanderen.

Op de vraag van Sami Sougiur of de opening nog tijdens de huidige legislatuur mag verwacht worden of eerder de volgende kon nog geen antwoord worden gegeven, maar er zou hierover wel worden ge?nformeerd.

Lieven Decaluwe,
Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.