Nieuwe buurtparking aan de Molenaarsstraat?

14 januari 2008
Ofschoon de brandweerkazerne niet meer in functie is, werd de parking aan de Molenaarsstraat niet toegankelijk gemaakt. Deze parking biedt plaats aan tientallen auto's en blijft door de slagboom afgesloten. Naar verluidt zou deze parking nog met de oude toegangsbadges worden betreden.

Sedert de ingebruikname van het nieuwe Justitiepaleis heeft de buurt te kampen heeft met parkeerdrukte. Bijkomende parkeerruimte voor de buurtbewoners zou dus welkom zijn.

Vandaar dan ook de vraag of deze parking niet kan worden opengesteld en gebruikt kan worden als buurtparking? (Vraag in de Commissie Openbare Werken van 14/01/2008)

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

In de Molenaarsstraat is er een priv?-parking met slagboom, die gereserveerd is voor personen van Sint-Jozef en De Blaisant. Verder zijn er ook enkele terreinen waar misschien geparkeerd kan worden. Die zijn echter niet met een slagboom afgesloten, zoals aan het tehuis Sint-Antonius. Het gaat hier m.i. om priv?-terreinen, maar het is mogelijk dat een gedeelte van deze terreinen stadseigendom is. Dit kan de dienst Patrimonium u bevestigen. Ik kan echter met zekerheid stellen dat het Parkeerbedrijf geen van de parkeerterreinen in de Molenaarsstraat beheert en kan daarom geen antwoord geven op deze specifieke vraag.

Als het parkeerterrein met inrit langs de Sint-Margrietstraat wordt bedoeld, kan ik u volgende informatie bezorgen: Het gedeelte voorbij de slagboom werd vroeger door de Brandweer gebruikt en beheerd. Intussen nam de dienst Schoolgebouwen deze parking in beheer als personeelsparking. Aangezien het hier wel gaat om stadseigendom, kan de dienst Patrimonium waarschijnlijk een meer gericht antwoord geven over de bestemming van dit terrein. Het is duidelijk dat ook hier het Parkeerbedrijf dit parkeerterrein niet beheert.

Wel wordt het voorste gedeelte van dit terrein (v??r de slagboom) door het Parkeerbedrijf beheerd als normaal betalend straatparkeren (tarief buiten de parkeerroute). Bewoners mogen hier dus gratis parkeren met een geldig bewonersvignet. Het betalend parkeerregime in deze buurt en de ruime omgeving, namelijk tot de Opge?istenlaan, is al in voege sinds ca. 2000 en bleef tot nu ongewijzigd. Het Parkeerbedrijf ontving recent geen vragen of klachten over de parkeerdruk in deze buurt.

Het Parkeerbedrijf zal onderzoeken of er een deel buurtparking kan worden gecre?erd.

Martine De Regge

Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.