Statafels in het stadsonderwijs

14 september 2016

Het is bekend dat vele kinderen en jongvolwassenen te weinig bewegen en tijdens de dag te veel zitten. Sommige cijfers spreken zelfs over 80% van hun wakkere tijd. Een groot deel van de dag brengen ze zittend door op school. Daarom is het belangrijk dat ook de scholen voldoende aandacht besteden aan deze problematiek.

Een concept dat recent veel opgang maakt en zeer effectief blijkt te zijn, zijn statafels. Concreet zouden er al in enkele scholen in Gent proefprojecten lopen rond statafels.

Worden er maatregelen genomen op niveau van de Gentse stadsscholen om aan deze problematiek tegemoet te komen? Zo ja, welke? Werd er bij de Gentse stadsscholen al geëxperimenteerd met statafels? Zijn er plannen om in dergelijke concepten te investeren?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er worden maatregelen genomen.

Zo wordt vanaf dit schooljaar een gloednieuw initiatief "One Mile a Day" gelanceerd in tal van Vlaamse scholen waaronder De Boomgaard en De Kleurdoos.

Het doel van 'One Mile a Day' is simpel: lange inactieve blokken op school doorbreken met een korte, maar dagelijkse bewegingsactiviteit met de volledige klas. De kinderen van de lagere school gaan samen met hun leerkracht 1 mijl (1,6 km) lopen of wandelen in de frisse buitenlucht. Nadien wordt de klasactiviteit gewoon hervat. Het project, dat in Schotland zijn oorsprong vond, heeft daar aangetoond dat de kinderen na ‘one mile’ de lesactiviteiten met meer energie en concentratie hervatten. Stichting Vlaamse Schoolsport ondersteunt dit project met promotiemateriaal.

Tijdens de komende collega-groep LO van dinsdag 29 november wordt dit project aan alle leerkrachten LO van het stedelijk net voorgesteld en met eigen bevindingen aangevuld.

Daarnaast zijn er de bewegingstussendoortjes. Het zijn veilige, leuke en eenvoudige oefeningen die men als "break" integreert op een schooldag. 

Even terug naar de statafels. De standing desks zijn gekend bij de Gentse stadsscholen. De Bollekensschool, ’t Groen Drieske en de Freinetmiddenschool hebben deze momenteel in gebruik.

Om na te gaan of ook andere scholen interesse hebben in het gebruik, stelde op 3 september 2015 de firma JASWIG de standing desks voor aan alle geïnteresseerde directies. Jammer genoeg zagen we geen overrompelende opkomst. Alle directies kregen nochtans een uitnodiging en konden vrijblijvend aansluiten.

Het voordeel van het gebruik stel ik niet in vraag, maar zoals bij alle nieuwigheden, kun je best niets invoeren zonder de medewerking van de personen die ermee moeten omgaan. Bij deze bureaus is het belangrijk dat scholen er bewust voor kiezen, want het vraagt aandacht van de leerkracht. Zo wordt een periode van 20 minuten aangeraden, dus dit wil zeggen dat er tijdens de les verschuivingen van leerlingen plaatsvinden. Zo moet de leerkracht ook interactievere lessen aanbieden. Het goede gebruik is met andere woorden belangrijk.

De prijs is wel nog een struikelblok, De Bollekensschool betaalde 300 euro per tafel. Scholen hebben hier zelf geen middelen voor en ook binnen het departement hebben we op dit moment geen extra gelden voorzien. Geïnteresseerde scholen moeten dit dus met hun werkingsmiddelen bekostigen.

Bij het bemeubelen van onze nieuwe scholen hebben we aandacht voor innovatieve systemen. De bemeubeling wordt besproken met de directeur van de school, FM en de architecten. Tijdens deze bespreking volgen ze het concept dat leerlingen minder zitten. Zo zijn er dan ook statafels te vinden in de Freinetmiddenschool.

Als afsluiter wil ik meegeven dat vanaf dit schooljaar er een LO-leerkracht 2 uur per week wordt vrijgesteld om:

  • dit soort initiatieven, zoals de One Mile, te onderzoeken
  • de intervisiegroep leerkrachten LO aan te sturen en te begeleiden
  • de opmerkingen van de doorlichting opvolgen

Deze persoon is een tentakel vanuit de pedagogische begeleiding.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.