Evaluatie één jaar 'de Zulle'

14 september 2016

Een goed jaar geleden werd in Wondelgem 'de Zulle' officieel geopend, de vijfde polyvalente zaal in Gent. De scouts nam haar intrek in het gebouw en op termijn werd ook de optie gelaten om er een jeugdhuis te huisvesten, wat inmiddels ook het geval is met de opening van 'Klub 32' op 9 september.

Bovendien werd met de komst van het gebouw tegemoet gekomen aan de jarenlange vraag naar meer vergader-, feest-, repetitieruimte... in Wondelgem en Mariakerke. Met succes zo blijkt, de komst van de zaal gaf het verenigingsleven naar verluidt een duidelijke boost.

Net als voor de andere polyvalante zalen in Gent sloot het stadsbestuur voor de uitbating een beheersovereenkomst af met een plaatselijke vereniging die instaat voor de uitbating en die jaarlijks zou geëvalueerd worden.

Een goed jaar na de opening heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe werd de werking van ‘de Zulle’ geëvalueerd? Wat was de bezetting en hoe verloopt het gedeeld gebruik van het gebouw met de scouts?
  • Waaruit bestaat de ondersteuning waarop het nieuwe jeugdhuis 'Klub 32' zal kunnen rekenen?
  • Hoe zal de komst van het jeugdhuis in de kleine polyvalante ruimte van ‘de Zulle’ zich verhouden tot andere activiteiten in de zaal?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Hoe werd de werking van 'de Zulle' geëvalueerd?

Het opstartjaar van 'de Zulle' werd positief geëvalueerd door de Jeugddienst. De beheersvzw bestaat uit een sterke ploeg die het beheer van de zaal op een professionele manier, en met een hart voor de verenigingen, aanpakken.

Wat was de bezetting?

  • Er waren tussen 1 augustus 2015 en 31 december 2015 186 verhuringen.
  • Gedurende deze periode was de zaal gemiddeld 68 procent van de dagen bezet.
  • Op vrijdag en zaterdag gaat dit zelfs over meer dan 80 procent.
  • Verschillende verenigingen maken met vaste regelmaat gebruik van de zaal.
  • In 2015 hielden 72 verschillende gebruikers activiteiten in De Zulle, en dit aantal stijgt in 2016. Hiervan was 60 procent gebruikers uit Wondelgem en 15 procent afkomstig uit Mariakerke. De achtergrond van de gebruikers is zeer divers, 45 procent zijn socio-culturele verenigingen, 10 procent sportverenigingen en 8 procent jeugdverenigingen.
  • In 2016 lijken de lokale jeugdverenigingen de weg naar De Zulle te vinden en stijgt dit percentage. Ook de bezettingsgraad gaat in stijgende lijn.

Hoe verloopt het gedeeld gebruik van het gebouw met de scouts?

Het gedeeld gebruik van het gebouw met FOS De Tortels is een positief verhaal. Er zetelt een afgevaardigde van FOS De Tortels in de Raad van Bestuur van VZW WOMA waardoor er vlot gecommuniceerd wordt. Er werden duidelijke afspraken vastgelegd in een gebruiksovereenkomst. De beheerder heeft een goed contact met de leiding van FOS De Tortels.

Waaruit bestaat de ondersteuning waarop het nieuwe jeugdhuis 'Klub 32' zal kunnen rekenen?

Jeugdhuis Club 32 wordt inhoudelijk ondersteund door Formaat, de koepel van de Jeugdhuizen. Deze ondersteuning bestaat uit hulp bij de eerste stappen naar een jeugdhuiswerking zoals het vormen van een kern, de oprichting van een vzw, het organiseren van een startevenement,… Daarnaast biedt Formaat vormingen over diverse onderwerpen zoals het begeleiden van vrijwilligers, verzekeringen, omgaan met lastige klanten, een alcohol en drugsbeleid, groepsdynamiek, het organiseren van diverse activiteiten,… Daarnaast wordt het jeugdhuis rond infrastructuur, in het contact met VZW Woma en in het proces naar een erkenning als jeugdwerkinitiatief ondersteund door de Jeugddienst.

Hoe zal de komst van het jeugdhuis in de kleine polyvalante ruimte van ‘de Zulle’ zich verhouden tot andere activiteiten in de zaal?

Het jeugdhuis krijgt de tijd om te groeien. Tot september en januari 2016 zullen er vijf activiteiten plaats vinden. In deze opstartperiode kan het jeugdhuis zich organiseren. Hierbij worden er afspraken gemaakt met VZW Woma rond het gebruik van de zaal, zal een vzw opgericht worden, wordt de verzekering in orde gebracht en wordt de werking inhoudelijk uitgebreid. Vanaf januari 2017 zal het jeugdhuis op regelmatigere basis instuifmomenten en activiteiten organiseren. De zaal kan, in samenspraak met vzw Woma, ingericht worden door het jeugdhuis met als voorwaarde dat deze, op de momenten dat het jeugdhuis geen werking heeft, nog steeds gebruikt kan worden door andere verenigingen. Hierrond worden goede afspraken gemaakt met de jeugddienst en de beheers vzw van de zaal.

Ik eindig met wat nieuws -  vers van de pers. Er is vrijdag een eerste starmoment geweest, en dat was een overweldigend succes. Er waren tot 300 jongeren aanwezig, dat toont dat de vraag er zeker was. Maar de jongeren werden wat overdonderd door de grote opkomst. Het is eigen aan jongeren die iets starten dat ze het met vallen en opstaan leren. Maar we moeten hen als Stad Gent steunen, zodat ze eruit kunnen leren.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.