Heraanleg voor veiliger Kortrijksesteenweg

14 januari 2008
De verkeerssituatie op de Kortrijksesteenweg (gedeelte tussen Sterre en de grens met Sint-Martens-Latem) is al lang een oud zeer. Over de heraanleg wordt al vele jaren gesproken, er zijn al veel plannen gemaakt en dit op verschillende bestuursniveaus.

Er is tevens sprake van de opmaak van een RUP voor de Kortrijksesteenweg, een herinrichtingsstudie voor de Kortrijksesteenweg en een heraanleg van de Sterre (samensmelten van de twee rotondes).

Een globale heraanleg van de Kortrijksesteenweg is dringend nodig. Meer in het bijzonder dringen zich voor wat betreft het stuk tussen het Don Bosco college en de tunnel onder de spoorweg met de op- en afritten van de autostrade een aantal dringende maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid op. De Kortrijksesteenweg is vandaag immers allesbehalve veilig aangelegd en dit voor alle gebruikers:

Wat de auto's betreft, is er op vele plaatsen geen veilige manier om de Kortrijksesteenweg over te steken. Komende van de Sterre is het bijvoorbeeld erg gevaarlijk om o.m. Maaltemeers en het Pleispark in te rijden (men moet stilstaan op het tweede rijvak en hopen dat men niet wordt aangereden). De door het Vlaamse Gewest ter hoogte van de Driekoningenstraat aangebrachte vluchtheuvel (die het voor de wagens gemakkelijker zou moeten maken om over te steken) voldoet niet volledig, onder meer omdat de vluchtheuvel te smal is. Bovendien is het zo dat er veel wagens zijn die op de E40 afslaan richting Gent, om dan op de Kortrijksesteenweg een volledige bocht te maken ter hoogte van de te smalle vluchtheuvel richting Sint Denijs Westrem. (Wellicht wenst men op die manier de file bij de afrit op de E40 richting SDW.) Dit leidt tot gevaarlijke situaties en gaf reeds aanleiding tot verschillende verkeersongevallen. Er werd vanuit de buurt reeds aan het Vlaamse Gewest gevraagd om een verbodsteken van U-turn te plaatsen maar om de één of andere reden zou men daar niet wensen op in te gaan.

Wat de fietsers en de voetgangers betreft, zijn ingrepen nodig om de veiligheid verhogen. Ik verwijs vooreerst naar het zebrapad ter hoogte van de Driekoningenstraat. Het is vanzelfsprekend positief dat dit zebrapad er is maar de zichtbaarheid kan beter, bijvoorbeeld door het plaatsen van een oranje knipperlicht. Fundamenteel is dat het huidige fietspad vandaag onvoldoende is afgeschermd van deze erg drukke weg en daardoor niet veilig. Met het Don Bosco college even verder wordt dit fietspad nochtans erg druk gebruikt. Er is bovendien op een groot stuk van de Kortrijksesteenweg geen voetpad. Er zijn langs de Kortrijksesteenweg winkels, scholen, woningen, en vrij veel voorzieningen van het openbaar vervoer (zoals de tram), maar er is geen enkele manier om er als voetganger bijvoorbeeld vanuit Pleispark veilig bij te geraken.

Graag had ik geweten wat de stand van zaken is in dit dossier.

Werd er een herinrichtingsstudie rond de Kortrijksesteenweg uitgevoerd? Zijn hiervan al resultaten bekend? Hoe zit het met de opmaak van een RUP voor de Kortrijksesteenweg? Welke plannen heeft Vlaanderen met de Kortrijksesteenweg? Wanneer wordt één en ander voorzien? Welke is de eventuele timing van een heraanleg van de Sterre?

Ik vermoed dat een globale heraanleg van de Kortrijksesteenweg niet op zeer korte termijn zal worden gerealiseerd. Daarom wil ik graag weten welke maatregelen op zeer korte termijn kunnen worden genomen om de verkeersveiligheid te verhogen?

Sofie Bracke Gemeenteraadslid

Antwoord:

Na overleg met AWV willen we graag het volgende kwijt:

Er bestaat al sedert ongeveer 2001 een volledig herinrichtingvoorstel (streefbeeld) voor de Kortrijksesteenweg. Dit voorziet o.a. in veilige en afgescheiden fietspaden, een scheiding tussen lokaal en doorgaand verkeer en een aantal rotondes. Dit streefbeeld is helaas niet aan uitvoering toe, omdat er hoegenaamd geen middelen voor zijn. Dus een timing voor een eventuele volledige aanpak van dit deel van de Kortrijksesteenweg is er niet. Bovendien is na een achttal jaar het streefbeeld al aan herziening toe, er zou dan moeten rekening worden gehouden met de verlenging van de tram naar St-Denijs-Westrem.

De wegbeheerder heeft ondertussen al een aantal plaatselijke maatregelen genomen, waaronder effectief een aantal oversteekplaatsen, zo ook bv. net voor de brug over de Ringvaart. De standaardbeveiliging van oversteekplaatsen voor voetgangers bestaat uit het plaatsen van borden die wijzen op overstekende voetgangers, knipperlichten worden daartoe niet geplaatst.

We zijn bereid met de wegbeheerder na te gaan of nog bijkomende maatregelen mogelijk zijn, maar wonderoplossingen zijn niet mogelijk. Een verbetering ten gronde komt er alleen maar via een volledige heraanleg.

Voor De Sterre zelf is er wel beter nieuws. Het is op zich zo dat De Sterre een zgn. "zwart punt" is dat ook behandeld wordt in de algemene aanpak van het Vlaams Gewest rond zwarte punten. Zoals u weet heeft het Vlaams Gewest een programma lopen om die zwarte punten versneld weg te werken. In Gent werden zo ook al delen van de Dampoort aangepakt, maar ook bv. het kruispunt Klossestraat-N60 en nog andere. Momenteel is men zelfs al gestart met het conceptueel werk rond de heraanleg van De Sterre. Vermits hier wel een programma bestaat mét budget, kan als alles meevalt er een mogelijke heraanleg plaatsvinden van dit kruispunt vanaf 2010. Deze datum werd ons doorgegeven door het Vlaams Gewest.

Opmaak RUP. De stedenbouwkundige hoofdstudie is goedgekeurd. Met deze studie wordt over het traject van de Kortrijksesteenweg tussen de ringvaart en de stadsgrens een stedenbouwkundige visie opgebouwd (met oa mobiliteitspeilers en economische peilers). Aanvullend op deze studie worden 3 stadsontwerpen opgemaakt, waaronder 1 specifiek voor de Carrefour. Deze worden voorgelegd aan college op 25/1 samen met een nota van plan van aanpak voor de verdere uitwerking.

Komt ook op de commissie. De aanzet werd gegeven welke prioriteiten er worden vastgelegd voor de opmaak van het RUP. Dit is dan ook de uitwerking voor de visie op de steenwegen. Zodra deze stadsontwerpen zijn opgemaakt worden deze voorgelegd op één van de volgende commissie. Op basis van deze studies zal het RUP worden opgemaakt.

Karin Temmerman,
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.