Resultaten verkeerscontroles Pantserschipstraat

15 september 2016

Bewoners van het stukje Pantserschipstraat tussen de Zeestraat en de Zeeschipstraat  maakten zich al voor de eigenlijke start van de ingrijpende wegenwerken werken langs de Wondelgemkaai en de Pantserschipstraat zorgen over het sluipverkeer.

Na overleg tussen de bewoners, diensten en politie vonden de afgelopen maanden, tot tevredenheid van de bewoners, regelmatig repressieve verkeerscontroles plaats.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Hoeveel verkeerscontroles (snelheid e.a.) werden inmiddels gehouden? Op welke tijdstippen en wat was het resultaat van deze controleacties?
  • Blijken de herhaalde verkeerscontroles een positief effect (gehad) te hebben op het naleven van de verkeersregels?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Warme communicatie met de buurtbewoners, feedback van controles via mails en via de zogenaamde ‘tekstkar’ (zie bijlage) en het aanpassen/verduidelijken van de signalisatie vooraleer tot repressie over te gaan, toonden de betrokkenheid van de politie voor de problematiek van de Pantserschipstraat, en hadden als resultaat dat er effectief een daling was van de overtredingsgraad naarmate de controles vorderden.

Bovendien schonk de Politie naast de snelheidsproblematiek ook aandacht aan het verbod zwaar vervoer richting Zeeschipstraat (weliswaar uitgezonderd plaatselijk verkeer). Dit door een viertal controles, waarbij 18 vrachtwagens het verbod negeerden.

De tekstkar werd eveneens geplaatst waarop te lezen stond dat +3.5 ton via de Wondelgemkaai diende te rijden. Dit ter ondersteuning van de acties en ter verduidelijking van de aanwezige signalisatie (zie bijlage).

Hieronder een tabel met de resultaten van de snelheidscontroles van enerzijds de LIDAR en anderzijds de anonieme flitsvoertuigen. Op sommige dagen stonden er 2 flitswagens opgesteld, één in elke rijrichting (zie bijlage).

Bijkomend kan ik nog meegeven dat het vrachtverkeer ook werd geteld met de LIDAR tussen 06 juli en 13 juli. Toen werden er 34 stuks geteld, waarvan de meeste tussen 40 en 50 km/u reden. 20 vrachtwagens reden in de verboden richting Zeeschipstraat en 14 vrachtwagens reden in de richting van de Wondelgemkaai.

De herhaalde controles hebben m.a.w. effectief een positief effect gehad op het naleven van de verkeersregels want er werd een daling van de overtredingsgraad vastgesteld naarmate de controles vorderden. De LIDAR meet 7 dagen op 7; 24/24 en geeft uiteraard een ander beeld dan flitscontroles met anonieme voertuigen gedurende telkenmale 1 uur - 2 uur. De LIDAR geeft een V85 van 35 km/u, dit wil dus zeggen dat 85 % van de bestuurders er 35km/u of minder rijdt. Uiteraard heeft de LIDAR ook een sensibiliserend/preventief effect. Door zijn grootte valt hij op en remt men af. Cijfers vergelijken kan dus niet zomaar.

Ter info nog dit: de Pantserschipstraat zal na de werken opnieuw een snelheidsregime hebben van 50 km/u. Uit de V85 blijkt dat dit een snelheidsregime is dat past bij het wegbeeld.

De 30 km/u blijvend handhaven is praktisch onmogelijk zonder infrastructurele maatregelen op deze locatie. Dit werd hier slechts tijdelijk opgelegd omdat het een omleidingsweg richting Wondelgemkaai betrof tijdens de werken en omdat vrachtverkeer aanvankelijk in beide richtingen werd toegestaan. De één richting werd eveneens aangepast naar ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, richting Zeeschipstraat.

Bijlage 1
Bijlage 2

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.