Stand van zaken bebouwbare bouwgronden

15 september 2016

Bij het begin van deze legislatuur werd de belasting op onbebouwde bouwgronden aangepast, met een progressief tarief, om het op de markt brengen van ongebruikte bouwgronden te stimuleren. Ongebruikte bouwgronden verkleinen immers het woonaanbod in de stad het op de markt brengen van die gronden en kan het aanbod vergroten en de prijs van bouwgronden in de stad doen dalen.

Ondanks de aanpassing van de belasting zijn de ontvangsten uit de belasting op onbebouwde bouwgronden gedaald.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoeveel gronden in woongebied zijn in Gent op dit moment nog onbebouwd en om hoeveel hectare gaat het precies?
  • Hoeveel van deze gronden zijn gelegen aan een uitgeruste weg en om hoeveel hectare gaat het precies?
  • Hoeveel van de bebouwbare bouwgronden genieten momenteel uitstel wegens stedenbouwkundige of verkavelingsverunning en hoeveel zijn niet belastbaar (vrijstelling, e.d.)?
  • Hoeveel van de bebouwbare bouwgronden zijn particulier bezit en hoeveel zijn in handen van openbare besturen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Aantal onbebouwde gronden in woongebied:
(bron: Register Onbebouwde Percelen, toestand 31 december 2015)

  aantal opp. (ha)
Onbebouwde gronden in een woongebied (*) 1529 246.69
Onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling 1619 94.86
Totaal 3148 341.55

* de onbebouwde gronden zijn op zich of in cluster bebouwbaar

Aantal onbebouwde gronden gelegen aan een uitgeruste weg:(bron: Register Onbebouwde Percelen, toestand 31 december 2015)

  aantal opp. (ha)
Onbebouwde gronden in een woongebied, gelegen aan een uitgeruste weg* 1043 146.35
Onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling 1619 94.86
Totaal 2662 241.21

* de onbebouwde gronden zijn op zich of in cluster bebouwbaar

Zoals u in onderstaande overzichten kan zien is het aantal belastingdossiers voor onbebouwde kavels (2811) en onbebouwde gronden (1339) respectievelijk hoger dan het aantal onbebouwde kavels (1619) en onbebouwde gronden aan een uitgeruste weg (1043) op zich. Dit komt doordat er per kavel of grond meerdere eigenaars kunnen zijn en er per eigenaar een belastingdossier is.

Onbebouwde kavels stand 19 september 2016

  aantal %
Totaal aantal dossiers 2811 100%
Onbelastbaar (bebouwd/verkocht) 835 29.70%
Belast 940 33.44%
Nog in onderzoek 25 0.89%
Sogent + ocmw gronden * 65 2.35%
Stedenbouwkundige vergunning 168 5.98%
Bodemsaneringen 0 0%
Nieuwe eigenaar vorig jaar 152 5.41%
Enige eigendom 6 0.21%
Huisvestingsmaatschappijen 258 9.18%
Stad Gent 1 0.04%
Niet bebouwbaar wegens overheidsbeslag 8 0.28%
Onbebouwbaar (na advies stedenbouw) 76 2.7%
Kind ten laste ** 0 0%
Eigenaar kan niet belast worden *** 55 1.92%
Verkaveling opgelegde werken **** 219 7.79%
Kan niet belast worden (beroepsfase) ***** 3 0.11%

* Deze gronden worden nu nog apart geregistreerd aangezien deze tot op heden vrijgesteld waren van belasting. Vanaf volgend jaar worden ook deze gronden belast.

** In het huidige reglement is er geen vrijstelling meer voor kinderen ten laste. In het oude reglement was er per kind ten laste 1 perceel gedurende 5 jaar vrijgesteld. Deze vrijstelling zal dus de komende jaren uitdoven.

*** Dit zijn eigenaars die zijn vrijgesteld tgv hoger geldende regelgeving, waaronder intercommunales, de Regie der gebouwen, Infrabel, Farys…

**** De eigenaars van onbebouwde percelen in een verkaveling die opgelegde werken omvat (andere dan het aanleggen van nieuwe en/of het aanpassen van bestaande nutvoorzieningen).

***** Eigenaars waarbij de eigendomsrechten voorwerp zijn van beroepsprocedures.


Onbebouwde gronden stand 19 september 2016

  aantal %
Totaal aantal dossiers 1339 100%
Onbelastbaar (bebouwd/verkocht) 203 15.16%
Belast 948 70.80%
Nog in onderzoek 9 0.67%
Sogent + ocmw gronden * 13 0.97%
Stedenbouwkundige vergunning 73 5.45%
Bodemsaneringen 5 0.37%
Nieuwe eigenaar vorig jaar 39 2.91%
Enige eigendom 1 0.07%
Huisvestingsmaatschappijen 10 0.75%
Niet bebouwbaar wegens overheidsbeslag 0 0%
Onbebouwbaar (na advies stedenbouw) 16 1.19%
Kind ten laste ** 9 0.67%
Eigenaar kan niet belast worden *** 4 0.30%
Kan niet belast worden (beroepsfase) ***** 9 0.67%

* Deze gronden worden nu nog apart geregistreerd aangezien deze tot op heden vrijgesteld waren van belasting. Vanaf volgend jaar worden ook deze gronden belast.

** In het huidige reglement is er geen vrijstelling meer voor kinderen ten laste. In het oude reglement was er per kind ten laste 1 perceel gedurende 5 jaar vrijgesteld. Deze vrijstelling zal dus de komende jaren uitdoven.

*** Dit zijn eigenaars die zijn vrijgesteld tgv hoger geldende regelgeving, waaronder intercommunales, de Regie der gebouwen, Infrabel, Farys…

***** Eigenaars waarbij de eigendomsrechten voorwerp zijn van beroepsprocedures.


Aantal bebouwbare bouwgronden in particulier bezit of openbare besturen: (bron: Register Onbebouwde Percelen, toestand 31 december 2015)

  aantal opp. (ha)
Particuliere bouwgronden en kavels 3000 307.89
Bouwgronden eigendom van openbare besturen 148 33.66
Totaal 3148 341.55

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.