Vlaamse subsidies voor eenmalige infrastructuurwerken aan de jeugdaccommodatie bij voetbalclubs

12 februari 2008
De Vlaamse minister van Sport heeft voor de ondersteuning van eenmalige infrastructuurwerken aan de jeugd- accommodatie bij voetbalclubs in 2007 een totaalbudget van 1.625.000 euro voorzien.

Clubs met een vzw-statuut kwamen voor het seizoen 2007-2008 in aanmerking voor een subsidie tot 20.000 euro. De subsidieaanvragen dienden wel op zeer korte termijn te worden ingediend bij de Vlaamse overheid, met name v??r 1 december 2007. Ook moeten de infrastructuurwerken zelf al tegen 1 oktober 2008 zijn uitgevoerd.

In 2008 (seizoen 2008-2009) krijgen de voetbalclubs opnieuw deze mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor de verbetering van de kwaliteit van het jeugdvoetbal, weliswaar met een maximum van 10.000 euro.

Heeft de schepen zicht op het aantal Gentse voetbalclubs dat in 2007 een subsidiedossier heeft ingediend?

Werden de voetbalclubs die in aanmerking komen voor deze subsidie door het stadsbestuur bijkomend ge?nformeerd over deze mogelijkheid? Indien niet, zou dit voor het seizoen 2008-2009 kunnen gebeuren?

Gezien de verlaging van het maximumbedrag per subsidie in 2008 en het gegeven dat het hier over een eenmalige impulsinvestering gaat, zou het geen optie kunnen zijn dat het stadsbestuur financieel tegemoet zou komen om het kostenplaatje sluitend te maken indien de subsidie ontoereikend zou zijn?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Wat het aantal clubs betreft dat in 2007 een subsidiedossier heeft ingediend daar hebben wij geen zicht op aangezien al die dossiers rechtstreeks moesten worden ingediend in Brussel bij de Vlaamse Gemeenschap en bij het kabinet van minister Anciaux. Dus daar hebben wij eigenlijk geen zicht op.

Wat wij wel gedaan hebben is alle clubs die deel uitmaken van de KBVB (Belgische Voetbalbond) verwittigd. Zij waren al verwittigd via de voetbalbond. Er is trouwens een infomoment geweest in oktober, dat was voor Oost-Vlaanderen bij Standaard Wetteren. En half november hebben wij toch nog een keer voor alle zekerheid vanuit de Sportdienst, trouwens naar aanleiding van een bespreking in de commissie, iedereen (alle clubs) laten weten: schrijf u in en haal de informatie in Vlaanderen als u dat wilt doen maar vergeet het niet!

Voor 2008 gaat het inderdaad over een bedrag van 10.000 euro, dus een halvering en het probleem is een beetje... enfin er zijn een aantal zaken bij waarover dat je toch een beetje een bedenking kan hebben.

E?n, vind ik het een stuk jammer dat dit gebeurt zonder overleg met steden en gemeenten. Wij wisten dus van niets wat dat betreft. Er is een 1-2 zou ik bijna zeggen tussen Vlaanderen en de voetbalbond om maar even in de termen te blijven. Dus wij zijn daar geenszins bij betrokken terwijl dat dit natuurlijk als je het bekijkt vanuit de filosofie ?sport voor allen? per definitie of per uitstek een taak zou kunnen zijn voor de gemeenten om daar co?rdinerend op te treden vooral goed wetende dat:

1. Het grootste deel van onze clubs geen aparte jeugdaccommodatie heeft maar uiteraard voor zijn jeugdwerking gebruik maakt van de accommodatie, kleedkamers en kantine die ook door de eerste ploeg of door de reserve of zelfs in veel gevallen door het damesvoetbal wordt gebruikt. Dat is een punt.

2. Dat quasi alle voetbalaccommodaties eigendom zijn van de Stad Gent op momenteel nog een drietal na. Dus Sint-Kruis-Winkel, maar dat zal verhuizen uiteraard tegen 2010. Dan ook nog Azalea in Sint-Amandsberg die gaan ook verhuizen naar de stadsaccommodatie aan de Braeckmanlaan en dan VC Zwijnaarde waar wij ook met de eigenaar aan het spreken zijn. Dus het zijn sowieso stadsaccommodaties. Wij hebben de laatste jaren heel veel en heel zwaar ge?nvesteerd, dat ging meestal over miljoenen euro?s. Om u maar te zeggen Drongen, de nieuwe accommodatie is in totaal goed voor 2,4 miljoen euro. Dat is bijzonder behoorlijk. In die zin denk ik om daar nog te zeggen: we gaan daar nog 5.000 euro bijleggen. Ik denk dat dat weinig nut heeft. Ik hoop dat de clubs die dit hebben aangevraagd en die dit krijgen dat voornamelijk gebruiken om een aantal kleine investeringen te doen die hun energieverbruik naar beneden haalt, zodanig hebben ze er ook nog plezier van als zij hun maandelijkse factuur krijgen. En wij blijven natuurlijk verder werken aan het onderhoud, wij blijven daarin investeren van zowel de kantines, de kleedkamers als de velden zelf. Dus ik denk dat wij wat dat betreft als Stad al heel wat doen en dat wij dus niet bijkomend nog eens onze middelen gaan versnipperen. Maar het zou handig zijn en het zou bijzonder aangenaam zijn mochten dergelijke initiatieven minstens worden geco?rdineerd met de lokale overheden.

Christophe Peeters
Schepen van Financi?n, Facility Management en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.