Infokiosken stad Gent

18 februari 2008
Sinds 2006 staan er op verschillende plaatsen in Gent informatiekiosken. Inwoners en bezoekers kunnen er via een computer met aanraakscherm op elk moment van de dag allerlei informatie opvragen.

Men vindt er allerlei contactgegevens, de evenementenkalender kan geraadpleegd worden, de VDAB WIS-databank kan worden geconsulteerd. Ook een korte e-mail versturen is mogelijk... Er werden ook ADSL-hotspotzenders ge?nstalleerd waarmee men draadloos kan surfen op het internet.

Ik had hierover graag de volgende vragen gesteld:

  • Worden deze infokiosken regelmatig geconsulteerd? Zijn hierover cijfers bekend?
  • In welke talen wordt de informatie vooral opgevraagd?
  • Welke rubrieken worden het meest geraadpleegd?
  • Werd de werking van deze infokiosken al door het stadsbestuur ge?valueerd?
  • Denkt het stadsbestuur eraan om in de toekomst deze dienstverlening uit te breiden door middel van het plaatsen van bijkomende kiosken en/of het aanbieden van een groter pakket aan diensten?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Mijnheer Souguir, mijnheer de voorzitter, dames en heren, wat betreft uw eerste vraag of deze kiosken regelmatig worden geconsulteerd en de cijfers: ja. De 20 infokiosken samen worden maandelijks gemiddeld ongeveer 10.000 keer geraadpleegd. In 2007 zijn er in totaal 115.746 gebruikssessies geregistreerd. Sinds september 2007 is de kiosk op het Heirnisplein niet meer in gebruik als gevolg van de werkzaamheden op de Dendermondesteenweg. In totaal werden 19.766 of bijna 20.000 pagina?s afgedrukt.

In welke taal wordt de informatie opgevraagd? De informatie op de kiosken worden in 4 talen aangeboden: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De meeste informatie wordt in het Nederlands opgevraagd. In 2007 is de Franstalige startpagina 10.127 keer opgeroepen, de Engelstalige 5238 keer en de Duitstalige 500 keer.

Welke rubrieken worden het meest geraadpleegd? De 3 meest geraadpleegde rubrieken waren in 2007: Cultuur en Evenementen, dat goed is voor een 12.329 raadplegingen, de rubriek Vervoer en Verkeer: 10.223 raadplegingen en de rubriek Hotels en Restaurants: 9202 raadplegingen. Dat bewijst eigenlijk dat dit inderdaad zijn doel heeft van mensen die daar hun weg opzoeken voor dit soort activiteiten.

Werd de werking van deze infokiosken al door het stadsbestuur ge?valueerd? Binnen de Dienst Voorlichting is mevrouw De Meyer verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de Gentse kiosken. Binnen Digipolis is het de heer Braet die projectleider is. Er wordt door de infokiosken een permanente evaluatie bijgehouden die zowel op de werkgroep als op de stuurgroep wordt besproken. De infokiosken werden opgenomen in een onderzoek van studenten van de Master na Master Meertalige Bedrijfscommunicatie van de Universiteit Gent over de externe communicatie van de Stad Gent. Hieruit blijkt dat de gebruikers van de infokiosken globaal tevreden zijn over de aangeboden informatie of over de gebruiksvriendelijkheid.

Tot slot werd in december ook een gebruikersonderzoek gelanceerd op de infokiosk zelf. De resultaten hiervan worden binnenkort ge?valueerd en bekendgemaakt. Die heb ik zelf nog niet.

Ten slotte vraagt u of we denken om dat uit te breiden. Voorlopig zijn er geen plannen tot uitbreiding van dat aantal kiosken, collega. Die infokiosken zijn een medium dat constant in ontwikkeling is en ook rekening houdend met de beperkingen is het optimaliseren van de beschikbare dienstverlening op de bestaande kiosken dan ook prioritair. Zo wordt bekeken in welke mate er ook een e-loket-functie op de kiosken zou kunnen worden ge?ntegreerd zodat de mensen daar administratief een aantal zaken kunnen doen. Kort samengevat: het aantal kiosken zouden we houden, maar inhoudelijk zouden we ze wel versterken. Ik heb voor u het evaluatierapport, dat 14 bladzijden beslaat, uitgeprint en meegebracht. Ik zal het u overhandigen.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.