Straatverlichting Blekersdijk

5 mei 2017

In het kader van het REG-actieplan Openbare Verlichting 2014-2019 keurde het college op 21 maart 2016 het aanpassen van de openbare verlichting in diverse straten in Gent, waaronder de Blekersdijk, goed. Bewoners lijken echter de aanpassing van de verlichting in hun straat te betreuren.

Niet omwille van het energieverbruik, maar omwille van het koude kille licht en de lichthinder die de nieuwe lampen met zich meebrengen. Zij vragen een bijsturing, bijvoorbeeld door een aanpassing van het lichtkleur of het voorzien van een dimmer na een bepaald uur.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe beoordeelt u de situatie in de Blekersdijk?
  • Zijn desgevallend bijsturingen mogelijk? Zo ja, welke en wat is hiervoor de timing?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.