Administratieve vereenvoudiging drankvergunning

18 februari 2008
In het kader van administratieve vereenvoudiging heeft de federale wetgever in 2006 de tapvergunning en de vergunning sterke drank voor occasionele drankgelegenheden, zoals fuiven, eetfestijnen en buurtfeesten afgeschaft.

In de fuifbrochure, editie 2007, van de stad Gent (ook te vinden op www.fuiveningent.be) staat dat men bij het organiseren van een fuif in principe een drankvergunning dient aan te vragen, wanneer men zelf de bar uitbaat en gegiste dranken (bieren, wijnen, porto...) verkoopt. Voor sterke dranken is er, terecht, ook nog een toelating nodig van de burgemeester.

Kan er, vanuit het oogpunt van administratieve vereenvoudiging niet overwogen worden om ook in Gent de drankvergunning voor gegiste dranken (bieren, wijnen, porto?) af te schaffen voor niet-commerci?le occasionele activiteiten, zoals fuiven en buurtfeesten? Zoniet, wat is de motivatie?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Het is zo, collega, dat men eigenlijk inderdaad voor occasionele niet-commerci?le evenementen, zoals dat heet, waarop men alleen gegiste dranken verkoopt, in principe geen drankvergunning moet aanvragen, maar de realiteit is dat er, volgens de informatie die de Politie mij gegeven heeft, eigenlijk geen evenementen meer zijn waar alleen gegiste dranken worden verkocht. Op bijna alle fuiven verkoopt men ook breezers, jenevers en dergelijke meer die dan wel onder de sterke dranken vallen en voor dergelijke zaken heeft men wel een vergunning nodig. Dat is eigenlijk de realiteit. Daarom is het ook de stelregel bij de Politie dat de organisatoren van een evenement steeds een drankvergunning moet aanvragen want het is ook niet duidelijk, als men zou zeggen alleen voor gegiste dranken geen, mensen kunnen daar niet altijd een onderscheid in maken. Ik denk dat het voor hun eigen veiligheid beter is dat ze ook onmiddellijk een aanvraag doen. Als daar geen jenevers, breezers en andere sterke dranken bijzitten, is dat geen probleem. Maar op die manier is er ook geen discussie mogelijk of men nu wel of niet gegiste of sterke dranken verkoopt.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging ziet de Politie niet echt een meerwaarde. Het is zelfs eenvoudiger, denkt de Politie, steeds een vergunning te moeten aanvragen dan als uitbater steeds op zijn hoede te moeten zijn of men nu al dan niet sterke of gegiste dranken verkoopt en of men daar nu al dan niet een vergunning moet voor aanvragen. We denken dat het een beetje verwarrend zou kunnen zijn voor de organisatoren.

Verder stelt zich dan ook weer de discussie of een fuif al dan niet een commercieel karakter heeft. Dat is ook heel dikwijls de vraag. Men gaat soms onder de naam van een vzw een fuif organiseren die een regelrechte commerci?le activiteit is, zoals u weet. Vandaar dat de Politie toch voorstelt om onze werkwijze te behouden.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.