Kort parkeren in Gent

25 februari 2008
In het bestuursakkoord 2007-2012 van de stad Gent heeft het stadsbestuur in het hoofdstuk "Gent mobiel" het voornemen geuit om voor de eerste 15 minuten parkeren een symbolisch bedrag aan te rekenen.

Aan het Sint-Pietersstation werden er speciale parkeerplaatsen voorbehouden voor het zogenaamde "superkort parkeren": je betaalt 0,50 euro (in stappen van 10 cent) om maximaal een kwartier te parkeren. De bedoeling van dit systeem is om voldoende rotatie op deze parkeerplaatsen te garanderen. Het Sint-Pietersstation is de enige plaats waar dit mogelijk is.

Op bepaalde andere locaties in het Gentse zou superkort parkeren nochtans ook bijzonder handig zijn: denk maar aan een kort bezoek aan de bakker, de krantenwinkel of de apotheek.

  • Werd er door het stadsbestuur al uitvoering gegeven aan het voornemen om voor de eerste 15 minuten parkeren een symbolisch bedrag aan te rekenen?
  • Denkt het stadsbestuur eraan om dit systeem van superkort parkeren ook naar andere plaatsen uit te breiden? Bijvoorbeeld naar de handelskernen (straten) van de stad en van de deelgemeenten?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Het bestuursakkoord 2007-2012 stelt dat voor de eerste 15 minuten parkeertijd een symbolisch bedrag gerekend wordt. In Gent wordt sinds 2002 voor de eerste 15 minuten 10 eurocent aangerekend. 10 eurocent is om technische redenen minimaal het kleinste muntstuk dat de parkeerautomaten aanvaarden.

Wat uw tweede vraag betreft is het antwoord neen. Ik zal u uitleggen waarom.

Dit principe wordt alleen in het gebied van het Sint-Pietersstation toegepast omdat we daar merken dat de rotatie heel belangrijk is. Vooral ook omdat de controle daar mogelijk is.

Waarom het Parkeerbedrijf dit principe niet toepast bijvoorbeeld in of nabij handelsstraten, heeft verschillende redenen. Vele handelsstraten zijn gelegen in het voetgangersgebied. Dit betekent dat men hier niet kan parkeren.

Het tweede probleem is vooral de handhaving. Als men om de 15 minuten moet controleren ? want anders werkt dit systeem niet ? dan is dit praktisch onorganiseerbaar, dan zouden we al onze controleurs op die gebieden moeten zetten en zou bewonersparkeren niet meer kunnen worden gecontroleerd.

We hebben ooit eens een poging gedaan. Zo bestond er eind november 1998, op aandringen van de middenstand, een zogeheten 'shop & go' parkeerregime. Hierbij werd de parkeertijd beperkt tot 30 minuten in of nabij de handelsstraten. Dit was toen al te lang, omdat men bijna om de 30 minuten moet controleren om het systeem werkbaar te maken. In dit voorstel zou het om de 15 minuten moeten zijn, wat helemaal niet mogelijk is.

Een derde reden is dat men 15 minuten voor de meeste handelsstraten te kort vindt. Men kan kortparkeren, met die 10 eurocent, maar als men die rotatie wil handhaven, is dit te kort. Dat halfuur was al iets meer, maar ook daar was de controlemogelijkheid heel moeilijk.

Karin Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.