Digitale ondertrouw

25 februari 2008
De voorbereiding van een huwelijk brengt heel wat administratie met zich mee. De, sinds 1 februari 2006, ingevoerde maatregel waarbij de ambtenaar van burgerlijke stand zelf de documenten moet verzamelen, maakt het voor de trouwlustigen gelukkig al wat eenvoudiger.

Sommige steden en gemeenten (zoals Genk) gaan echter nog een stapje verder en voorzien in een digitale aangifte van het voorgenomen huwelijk via een uitbreiding van het e-loket. Ook de huwelijksdatum kan digitaal vastgelegd worden. Aan de voltrekking van het huwelijk zelf wordt uiteraard niets gewijzigd. Wel zou men zich voor de ondertrouw niet meer persoonlijk hoeven te verplaatsen. In Gent is reservatie van de huwelijksdatum via e-mail mogelijk, maar deze reservatie is nog geen aangifte van het voorgenomen huwelijk.

  • Is de stad Gent bereid deze vorm van administratieve vereenvoudiging te laten onderzoeken en een dergelijk systeem voor de ondertrouw ook in Gent operationeel te maken via het e-loket?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Tegen 2010 willen we de mogelijkheid bieden om de huwelijksaangifte via het digitaal publieksloket te realiseren. Aanvragen van documenten, reservatiedatum en uur van het huwelijk zullen geautomatiseerd kunnen verlopen. Uiteraard zullen hiervoor aanpassingen aan het publieksloket moeten gebeuren en er moeten waarschijnlijk ook nog een paar juridisch-technische problemen bekeken worden en worden opgelost. Ik denk onder andere aan de digitalisering van handtekeningen.

Ik denk dat het heel nuttig is en de diensten hebben het al gedaan, we zullen onder andere met de stad Genk contact opnemen om eens te kijken op welke manier zij dat organiseren en welke problemen zij zijn tegengekomen in de loop van hun organisatie daarvan.

Een echt precieze timing kan ik niet opgeven, maar ik kan u wel zeggen dat de mogelijkheid er heel dik inzit dat tegen 2010 dit zal worden verwezenlijkt.

We werken dit uit als een project, dit zal te zien zijn in de beleidsnota die momenteel wordt afgerond. Het is de bedoeling om voor de volledige administratie van de Dienst Bevolking maximaal de automatisering in te zetten. We zijn niet alleen aan het kijken naar de mogelijkheden om dat maximaal te doen wat de huwelijken betreft, ook voor andere handelingen zijn we aan het bekijken om de papierberg te verminderen en heel veel mogelijk te maken langs e-loket. Dit zal in de beleidsnota u meer gedetailleerd worden uitgelegd.

Rita Uyttendaele
Schepen van bevolking en Protocol en ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.