Maximumfactuur Onderwijs

25 februari 2008
Vanaf het schooljaar 2008-2009 zal in de basisscholen een maximumfactuur van toepassing zijn van 20 EURO per kleuter en 60 EURO per leerling lager onderwijs voor verplichte materialen die niet onder de kosteloosheid vallen en voor een aantal activiteiten zoals zwemmen, toneel of eendaagse uitstappen.

In de pers verschenen er recent berichten dat vooral het zwemmen bedreigd zou zijn. De eindtermen voorzien dat elk kind aan het eind van het basisonderwijs kan zwemmen. Sinds 2000 ? 2001 heeft elk kind in het lager onderwijs recht op ??n schooljaar gratis zwemmen. Het aantal lestijden dat aan zwemmen wordt besteed, behoort echter tot de autonomie van elk schoolbestuur.

  • Welke activiteiten worden in het Stedelijk kleuter ? en basisonderwijs georganiseerd?
  • Specifiek voor wat betreft het zwemmen, had ik graag geweten hoe dit binnen het stedelijk onderwijs wordt georganiseerd?
  • Hoeveel % van de sportlessen worden aan zwemmen besteed?
  • Welke andere sporttakken worden georganiseerd?
  • Hoeveel kost dit aan de ouders van de leerlingen?

Ik vraag me tevens af hoe de maatregel over de maximumfactuur in het Stedelijk Onderwijs zal worden omgezet? Bestaat ook in Gent het gevaar dat het aantal activiteiten verminderd zou worden? Staat het zwemmen onder druk? Welke antwoorden kan de stad bieden?

Moeten we ons niet durven afvragen of het nodig is om bijna de helft van de sportlessen gedurende zes jaar aan zwemmen te besteden om de eindtermen te halen? Moeten we niet durven nadenken over de sportlessen in onze scholen? Naar mijn bescheiden mening is het de opdracht van ons onderwijs om de leerlingen van zoveel mogelijk sporten te laten proeven. In die zin biedt de discussie rond de maximumfactuur misschien niet alleen een beperking maar ook aan kans om in te zetten op een breder gamma aan sporten in ons onderwijs. De frequentie van het zwemmen kan dan wat verminderen.

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Wat het zwemmen betreft is beslist om wekelijks te zwemmen met het eerste leerjaar (of 50% van de turnlessen). Het is ook het leerjaar dat gratis zwemt.

De andere leerjaren gaan om de 14 dagen zwemmen, waarvoor 1 euro per zwembeurt wordt aangerekend (ongeveer 15 euro op jaarbasis). Daar er 2 uur lichamelijke opvoeding per week zijn, bedraagt dit dus ongeveer 25 % van de lessen (of zelfs minder daar af en toe zwembeurten wegvallen om vervoersredenen en sluitingen van het zwembad). Dit is al enige tijd van toepassing naar aanleiding van opmerkingen in doorlichtingverslagen. Er werd daar aangegeven, dat de andere domeinen van lichamelijke opvoeding te weinig aan bod kwamen indien alle leerjaren wekelijks zwemmen.

Sommige scholen gaan in de plaats van de vroegere zwembeurt naar ??n of andere sporthal (deze zijn gratis). Dit komt voornamelijk door het feit dat de kleuters ook 2 maal per week gebruik maken van de eigen turnzaal en deze dus overbezet raakt.

Met de K3 wordt soms ook aan kleuterzwemmen gedaan (watergewenning), maar niet voor alle scholen en slechts een beperkte periode (hangt ook af van eventuele vrije plaats in het zwembad).

Tot hier een antwoord op uw vragen. Ik kan hieruit besluiten dat de problematiek van de maximumfactuur niet in het gedrang komt, we moeten dus ook geen maatregelen nemen vanuit de Stad Gent.

Rudy Coddens
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.