Dierenbegraafplaats in Gent

12 oktober 2017

Mensen hebben een sterke band met hun huisdier. Uiteraard tijdens het leven van de dieren, maar ook wanneer deze er niet meer zijn voelen mensen vaak de noodzaak om op een passende manier afscheid te kunnen nemen en te kunnen rouwen, om zo een waardige nagedachtenis aan hun huisdier te blijven koesteren.

De mogelijkheden om met het stoffelijk overschot om te gaan zijn echter beperkt in Vlaanderen, zo ook in Gent. Ik denk echter dat het vanuit welzijnsoogpunt een grote stap vooruit zou betekenen mocht er daarom in onze stad een dierenbegraafplaats en/of strooiweide zijn, een laatste rustplaats voor onze trouwe huisdieren. Nochtans is het wettelijk kader errond voorhanden. Ninove werkt alvast aan de realisatie van een dierenbegraafplaats en in Oostende zijn er plannen voor een strooiweide.

Werd de mogelijkheid van een dierenbegraafplaats en/of strooiweide op Gents grondgebied reeds onderzocht? Zo ja, wat waren de bevindingen en zijn er desgevallend op termijn concrete plannen om dit te realiseren? Zo neen, is de schepen bereid dit te laten onderzoeken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het verlies van een huisdier is meestal een moeilijke periode voor de eigenaar. Als schepen van Dierenwelzijn en katteneigenaar heb ik begrip voor de vraag om waardig afscheid te kunnen nemen van een huisdier.

De optie tot inrichting van een dierenbegraafplaats of publieke strooiweide op Gents grondgebied werd nog niet onderzocht. Ik heb daar ook nog niet echt concrete vragen over gekregen. Wat veel mensen misschien niet weten is dat er alternatieven zijn.

In Gent is het, onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld toegestaan om gezelschapsdieren in de tuin te begraven. Iets wat in veel andere steden en gemeenten niet mag. Voorwaarden zijn onder meer: het dier mag niet gestorven zijn door een besmettelijke ziekte en het mag niet meer dan 10 kg wegen.

Voor Gentenaars zonder tuin is dit geen optie. Maar ook zij blijven niet in de kou staan. Sinds vorig jaar kunnen diereneigenaars met hun overleden huisdier terecht bij Dierencrematorium Oost-Vlaanderen.

Het crematorium is gevestigd aan de rand van onze stad in Evergem. Baasjes kunnen er zelf naartoe, of gebruik maken van de ophaaldienst.

Hier kan in alle rust afscheid worden genomen van het overleden huisdier. Ook is er een mogelijkheid tot individuele crematie van het overleden dier. Mensen kunnen er dan voor kiezen om de assen terug mee te nemen of daar te laten uitstrooien.

Door de nabijheid van het Dierencrematorium Oost-Vlaanderen, en het feit dat daar een strooiweide voorzien is, is er in onze stad, denk ik, weinig behoefte tot een dierenbegraafplaats.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.