Identificatie kunstwerken op het openbaar domein

2 oktober 2017

Michäel Borremans schilderde De Maagd van Gent bij de Stadshal en hij plaatste onlangs het werk De Passanten aan de Krook. Op de Korenmarkt verrezen twee kunstwerken. Die kunstwerken blijven 'anoniem'. De doorsnee Gentenaar en de bezoekers hebben er het raden naar hoe zij genoemd worden en wie ze gerealiseerd heeft.

Komt er een initiatief om in de onmiddellijke nabijheid van kunstwerken op het openbaar domein een bescheiden maar uniforme naamplaat aan te brengen zodanig dat zij door de passanten  geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van hun benaming, het jaartal en de naam van de kunstenaar?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In 2012 werden in het kader van het project 'Shaping24', een Europees samenwerkingsproject tussen Gent en Norwic,  12 infoborden geplaatst bij veel bezochte monumenten (o.a. Gravensteen, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Sint-Niklaaskerk, enz.). Tot dan toe ontbrak het immers aan duiding over deze monumenten voor passanten, zowel Gentenaars als toeristen. De informatie op de infoborden werd dan ook (als samenvatting) aangeboden in Frans en Engels.

Voorbeeld: afbeelding van het infobord aan het Gravensteen (zie bijlage).

Omwille van het succes van deze infoborden, besliste het college in 2015 om bij een aantal bijkomende monumenten eenzelfde infobord te plaatsen, alsook bij een aantal kunstwerken op het openbaar domein. Zo werden er een 40-tal bijkomende borden geplaatst. Deze werden gerealiseerd  in januari 2016.

Aan de Sint-Niklaaskerk staat zo’n infobord, met informatie over het kerkgebouw. Naar aanleiding van de realisatie van de twee kunstwerken op de Korenmarkt zal dit paneel vervangen worden door een nieuwe versie, waarin naast info over de kerk ook informatie over beide kunstwerken zal toegevoegd worden.

Afbeelding huidig infobord Sint-Niklaaskerk (zie bijlage).

Voor wat de andere kunstwerken betreft: bij nieuwe kunstwerken wordt onderzocht of een gelijkaardig (zelfde vormgeving) infobord kan geplaatst worden. Bij de Maagd van Borremans staat er al een bord.

Specifiek voor 'De Passanten' van Michaël Borremans aan de Krook zal onderzocht worden welk soort infobord aangewezen is, m.n. rekening houdend met de architectuur en inrichting van het gebouw van de Krook en omgeving.

De realisatie van het vernieuwd infobord aan de Sint-Niklaaskerk en een reeks nieuwe infoborden bij bestaande kunstwerken, wordt voorzien in het voorjaar 2018.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.