Informatie voorafgaande wilsbeschikkingen

16 oktober 2017

Gentenaars kunnen vandaag al terecht bij de dienst burgerzaken om hun voorafgaande wilsverklaringen af te leggen. Het betreft o.a. de wilsverklaring euthanasie, de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling en de verklaring voor orgaandonatie.

Gezien het belang van deze keuzes voor de burger lijkt het niet maar dan vanzelfsprekend dat de burger aan het loket dan ook de juiste informatie meekrijgt. In haar tweejaarlijks verslag wees de Federale Controle‐ en Evaluatiecommissie Euthanasie er immers  op dat de burger al te vaak onvoldoende toegang heeft tot correcte informatie. 

Om te garanderen dat de juiste informatie wordt meegegeven biedt LEIF (LevensEinde InformatieForum) vormingen aan voor steden en  gemeenten. Vorig jaar verspreidden ze in samenwerking met minister De Block en de Koning Boudewijnstichting nog een overzichtelijke brochure met de benodigde informatie en alle correcte voorafgaande wilsverklaringen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Is er bij het personeel van de dienst burgerzaken de nodige kennis aanwezig om tegemoet te komen aan de vragen van burgers i.v.m. het opstellen van voorafgaande wilsbeschikkingen?
  • Zijn er personeelsleden die hiertoe een vorming hebben gevolgd?
  • Biedt de dienst burgerzaken informatie aan de burger over het opstellen van voorafgaande wilsbeschikkingen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Elke nieuwe medewerker van de dienst Burgerzaken- loket Bevolking krijgt een interne opleiding over Leif en alle documenten die met een bewust levenseinde te maken hebben. Het gaat over je laatste wilsbeschikking, je opgeven voor orgaandonatie of net laten registreren dat je dat helemaal niet wil en een wilsverklaring tot euthanasie (bij onomkeerbare coma).

Er werden interne fiches opgemaakt waarin alle informatie en een leidraad wordt meegegeven en waarop medewerkers te allen tijde kunnen terugvallen.

Eventuele veranderingen in de wetgeving of andere nieuwigheden worden opgevolgd door de leidinggevenden en worden via een maandelijkse vergadering en via mail doorgegeven aan de medewerkers van de dienst.

Medewerkers aan de loketten kunnen dus Gentenaars dus perfect informeren, documenten mee helpen invullen of hen doorverwijzen naar een andere instantie: mensen die hun lichaam, bv, na hun dood willen schenken aan de wetenschap die nemen best rechtstreeks contact op met het UZ.

De burger kan aan de balie een brochure van Leif mee krijgen en voor de laatste up to date informatie verwijzen we door naar de website van Leif.

In 2016 werden 366 aanvragen tot euthanasie aan onze loketten geregistreerd, dit jaar al 286. Vorig jaar werden 432 verklaringen tot orgaandonatie geregistreerd tegenover 367 dit jaar. En in 2016 kwamen ook 179 mensen aan de balie voor een optekening van hun laatste wil. Tot nu toe staat de teller op 127 laatste wilsregistraties in 2017.

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van Burgerlijke Stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.