Blockchain technologie in Gent

9 oktober 2017

De voorbije weken en maanden lezen we steeds vaker dat het nieuwe technologische concept Blockchain alles in zich heeft om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop overheden omgaan met hun burgers en bedrijven. Met een blockchain kan ervoor worden gezorgd dat geen tussenpartijen nodig zijn om de betrouwbaarheid van transacties te waarborgen. Op die manier kunnen deze tussenpartijen zich meer op hun kerntaken focussen.

Een van de meest sprekende voorbeelden is dat van de  applicatie die een adreswijziging of een verhuis zou kunnen valideren zonder tussenkomst van een wijkagent. Hierdoor zou de wijkagent zich kunnen toeleggen op zijn of haar politionele kerntaken in plaats van het administratieve werk van de woonstvaststelling.

Uiteraard zullen we voor dergelijke toepassingen afhankelijk zijn van initiatieven van hogere overheden. Recent gaf o.a. de Vlaamse overheid al aan dat er sinds dit jaar een aantal concrete proefprojecten lopen met het oog op het uittesten van de mogelijkheden van blockchain-technologie. Daarnaast zijn er ook reeds een aantal verkennende acties. Zo organiseerde bijvoorbeeld ook de stad Antwerpen al verschillende inspiratiesessies, ideeënwedstrijden, …

Ook in Gent zijn er beslist toepassingsmogelijkheden van de Blockchain-technologie. Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Worden binnen Digipolis en/of de stadsdiensten op dit moment al mogelijke toepassingen van de technologie verkend? Zo ja, op welke manier?
  • Zijn er binnen Digipolis en/of de stadsdiensten al concrete plannen om de technologie in de toekomst toe te passen? Zo ja, waarvoor?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.