Aantal bezoekers en ontleningen De Krook

17 oktober 2017

'Gemiddeld 7700 bezoekers per dag' kopte de website van De Krook enkele weken na de opening, bijna een viervoud van het daggemiddelde in de oude stadsbibliotheek. Zo’n 27.500 leners kwamen toen ook al een nieuwe lenerskaart afhalen.

De Krook is inmiddels ruim zes maanden open voor het publiek en concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Houdt het succes aan?
  • Wat was het bezoekersaantal over de afgelopen zes maanden?
  • Hoeveel lenerskaarten werden inmiddels uitgereikt?
  • Hoeveel items werden de afgelopen zes maanden ontleend?
  • In welke mate heeft het verhoogde bezoekersaantal van De Krook een invloed op het aantal ontleningen en op de beschikbaarheid van de collectie?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Antwoord op vragen 1 en 2

Het succes houdt inderdaad aan. Het feestelijke openingsweekend van 10 - 12 maart 2017 overtrof met haar 20.000 bezoekers reeds alle verwachtingen en deze trend zet zich door.

De bibliotheek was altijd al de meest bezochte culturele instelling van onze stad. De oude bibliotheek telde zo een 2.000 dagelijkse bezoeken. Met de verhuis naar De Krook en de vernieuwde bibliotheekwerking in samenwerking met de andere bewoners en partners werd een ferme stijging verwacht. De verhoopte 3.500 bezoeken per dag werden er echter maar liefst 8.000 in de eerste maanden na de opening. Een verviervoudiging dus. Bezoekers kwamen er materialen halen of terugbrengen, informatie vinden, studeren, werken, iets eten of drinken, een lezing, cursus of workshop bijwonen, een rondleiding volgen of een groot event bijwonen - zoals recent nog 200 jaar UGent - dat op 8 oktober jl. 8.000 mensen op een zondagnamiddag naar De Krook lokte. Of de digitale doebeurs dat op één namiddag 10.000 bezoeken liet optekenen.

Acht maanden na opening telt de nieuwe landmark van Gent haar 1.111.111ste bezoek (zie persbericht dd 6/11/2017). De Krook heeft dus op zijn zachtst gezegd haar start niet gemist. En ook al bracht dit grote succes onvermijdelijke kinderziektes met zich mee, het publiek bleef komen.

Eind augustus leken de bezoekerscijfers wat te normaliseren (4.000 à 5.000 dagelijkse bezoeken). Maar in september namen de bezoeken opnieuw toe, o.m. door de terugkomst van studenten maar zeker ook door de start van het culturele seizoen die ook vele activiteiten in De Krook met zich meebrengt.

De toename in oktober 2017 was echter fenomenaal. Er waren verscheidene dagen met meer dan 8000 bezoeken per dag. Het gemiddelde per openingsdag in oktober is 7.159. Ter vergelijking: in oktober 2016  was dat 1.846.

De volledige werkingsmaanden (april tot en met oktober) gecumuleerd en vergeleken met dezelfde periode in 2016 geeft het volgende beeld:

Aantal bezoeken: van 309.181 naar 986.719  (+219%).

Aantal bezoeken per openingsdag: 1.798 naar 5.770 (+208%)[1].


Antwoord op vraag 3

Er werden inmiddels 65388  aantal nieuwe lenerskaarten geprint. Dat zijn zowel nieuwe leners als vervangingen van de oude lenerskaarten.


Antwoord op vragen 4 en 5

De gecumuleerde volledige werkingsmaanden (april tot en met september) vergeleken met dezelfde periode in 2016 geeft het volgende beeld:

Aantal nieuw ingeschreven leners (in de hoofdbibliotheek): van 3.900 naar 8.305 (+113%).
Aantal actieve leners (dwz leners die effectief uitleningen met hun kaart gedaan hebben in de referentieperiode in de hoofdbibliotheek): van 29.693 naar 34.284 (+16%).
Aantal uitleningen (in de hoofdbibliotheek): van 523.972 naar 569.244 (+9%). Met een piek in augustus tot 102.437 uitleningen. Opvallend is dat de filialen mee lijken te profiteren van het succes want ook daar worden meer uitleningen gedaan dan in 2016.

Het grootste gewicht wordt (in de hoofdbibliotheek) gedragen door de jeugdafdeling die méér dan de volwassenenafdelingen een hausse kent (+36%). De stijging ging er van 110.383 naar 149.840. In de kinderafdeling heeft dit effectief geresulteerd in kale rekken aangezien het uitleenpercentage er op bepaalde momenten 75% bedraagt. We kopen dus nu meer materiaal bij om nog voldoende keuze te garanderen.

Het aandeel kinderen en jongeren (tot 16jr) bij de leners is van 13,78% naar 15,91% gegaan. Het is verder ook de leeftijdsgroep 26-35 jaar die sterk toegenomen is (ledenaantal), nl. van 18,35% naar 19,04%. Dat was een groep die de bibliotheek de laatste jaren nog moeilijker  wist te bereiken.


[1] Zowel voor de oude bibliotheek als voor De Krook kan dit niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar jaarcijfers, omdat dit gemiddelde sterk naar beneden gehaald wordt door  het feit dat drie van de zes maanden de kalmste maanden van het jaar zijn op het vlak van bibliotheekwerking. Dit tonen ook de daggemiddelden voor oktober aan.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.