Asfaltstrook Koopvaardijlaan

17 oktober 2017

Steeds meer fietsers maken gebruik van de Bataviabrug, de Schipperskaai en Koopvaardijlaan als alternatief voor de drukke Dampoort en Afrikalaan. Op de Koopvaardijlaan bevindt zich, ter hoogte van het Houtdok, nog een stuk kasseien dat in bijzonder slechte staat is. Ook het laagje asfalt dat het voor fietsers wat veiliger en aangenamer maakte is zo goed als verdwenen.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

Kan er op korte termijn het aanbrengen van een nieuw strookje asfalt voor fietsers voorzien worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

In afwachting van de aanleg van het Houtdokpark en het bijbehorende fietspad parallel

aan de Koopvaardijlaan, wat werkelijk een structurele verbetering zal betekenen voor de fietser daar, zullen de stroken worden hernieuwd met (giet)asfalt. Dit om meer comfort te bieden aan de fietser daar op korte termijn. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen bekijkt wanneer dit werk concreet kan ingepast worden in de planning.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.