Afvalcontainers site The Loop/Expo

17 oktober 2017

Op de parkings van de site The Loop staan IVAGO-afvalcontainers van het type 'Gentse Feesten'. Bij evenementen in de beurshallen zijn de afvalkorven van ‘s ochtends overvol, wat uiteraard geen fraai beeld geeft voor de bezoekers.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Wat is de ledigingsfrequentie van de afvalcontainers op de site?
  • Hoe wordt deze geëvalueerd?
  • Wordt de ledigingsfrequentie gedifferentieerd naar gelang er al dan niet evenementen plaatsvinden in de beurshallen?
  • Valt het te overwegen om ook op deze locatie slimme vuilnisbakken te plaatsen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De parkings aan The Loop/Flanders Expo staan onder het beheer van het IVA Mobiliteitsbedrijf stad Gent.  In 2014 stond IVAGO 14 afvalkorven - type 'Gentse Feesten' - af aan het Mobiliteitsbedrijf voor gebruik op de parkings van Flanders Expo die beheerd worden door het Mobiliteitsbedrijf.

Het leegmaken van deze korven behoort niet tot de reguliere taken van IVAGO en is dan ook niet opgenomen in een vaste planning.

Het mobiliteitsbedrijf zorgt er zelf voor dat de korven worden leeggemaakt en verzamelen het afval in een grote container. Die wordt maandelijks door IVAGO opgehaald. Indien nodig wordt deze verzamelcontainer bijkomend op afroep leeggemaakt.

Daarnaast kan het mobiliteitsbedrijf IVAGO vragen om op afroep de Gentse Feestenkorven te komen leegmaken, bijvoorbeeld na een drukke beurs, of een evenement waarbij veel materiaal werd uitgedeeld  (cfr. BISbeurs…). Dit gebeurde bijvoorbeeld op 6 juli n.a.v. een 'foute party' in Flanders Expo.

De prestaties hiervoor worden door IVAGO aangerekend.

IVAGO is zeker bereid om met het Mobiliteitsbedrijf te bekijken of er een meer efficiënte manier van werken mogelijk is. De samenwerking met het Mobiliteitsbedrijf verloopt voor de verschillende locaties overigens vlot en in goede verstandhouding.

De afvalkorven aan de tramhalte worden wel beheerd door IVAGO en worden op maandag en onderdag geledigd.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.