Opschrift standbeeld Jacob van Artevelde

17 oktober 2017

Deze week voerde Greenpeace-militanten op verschillende plaatsen actie tegen luchtvervuiling, o.a. bij het standbeeld van Jacob van Artevelde op de Vrijdagmarkt. Daarbij werden niet alleen stofmaskers aangebracht voor de gezichten van de standbeelden, er werd ook een opschrift achtergelaten op de sokkel van het standbeeld.

Volgens het politiereglement is het, op straffe van een gemeentelijke administratieve sanctie verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen. Daarnaast is het expliciet verboden monumenten en standbeelden te beschadigen.

  • Werd toestemming gegeven voor het aanbrengen van het opschrift op de sokkel van het standbeeld van Jacob van Artevelde?
  • Zo ja, wat was hiervoor de motivatie?
  • Zo nee, werd vaststelling gedaan van de feiten? Werd de dader geïdentificeerd? Hoeveel bedragen de kosten voor het verwijderen van het opschrift en zullen deze desgevallend op de organisatie verhaald worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Voor de tag van Greenpeace werd geen toestemming gegeven.

De preventieambtenaar informeerde Greenpeace via mail dat taggen strafbaar is. De gemeenschapswacht heeft een bestuurlijk verslag met betrekking tot deze tag opgemaakt. Het eco-werkhuis heeft de tag verwijderd van het standbeeld.

De onkostennota voor ambtshalve verwijdering wordt aan Greenpeace overgemaakt. De preventieambtenaar raadde hen aan om zelf de overige tags in Gent te verwijderen zodat Greenpeace de onkosten voor ambtshalve verwijdering kunnen beperken. Hier kwam dd. 20 oktober 2017 geen reactie op.

Ondertussen worden de overige locaties van deze tag (onder andere ook vastgesteld in de Limburgstraat) geïnventariseerd. Deze zullen eveneens worden verwijderd.

Een onkostennota zal opgemaakt worden, op basis van loonkost en verbruikte verwijderingsproducten, en overgemaakt aan Greenpeace.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.