Jaagpad Oudburg

18 oktober 2017

Het jaagdpad langs de achterzijde van Oudburg verkeert al geruime tijd in lamentabele toestand. De constructie lijkt echter steeds verder weg te zakken waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat.

Concreet heb ik hierbij volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van deze toestand?
  • Wie is verantwoordelijk voor de herstelling en is deze inmiddels voorzien?
  • Zo ja, wanneer en zullen in afwachting beveiligingsmaatregelen genomen worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het jaagpad waarvan sprake en de gehele constructie is de eigendom van WenZ. Zij nemen dus het beheer ervan voor hun rekening. De Stad Gent zorgt dat de situatie eerstdaags wordt beveiligd. Ondertussen is ook doorgegeven aan WenZ dat ze hier herstellingen moeten uitvoeren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.