Laad- en loszone Coupure Rechts

20 oktober 2017

Bij de heraanleg van de hoek Coupure Rechts-Papegaaistraat maakte de parkeerstrook tussen Twaalfkameren en de Papegaaistraat plaats voor een verbreed trottoir met zitbanken, afgeboord met anti-parkeerpaaltjes. Sindsdien wordt het laden en lossen door en voor omliggende handelszaken er bemoeilijkt. In overleg met de handelaars en schepen van middenstand werd, bij de wijziging van de rijrichting van Coupure Rechts, de realisatie van een laad- en loszone toegezegd.

Hoewel inmiddels drie van de anti-parkeerpaaltjes achteruit werden geplaatst blijft laden en lossen er niet alleen moeilijk, het wordt door de politie ook niet toegelaten. Laden en lossen dient te gebeuren in de Papegaaistraat of op de Rozemarijnbrug, wat voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgt en nefast is voor de vlotte doorstroming van de tram.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Zal de volwaardige laad- en loszone langs de Coupure Rechts, tussen Twaalfkameren en de Papegaaistraat gerealiseerd worden?
  • Zo ja, wat is hiervoor de concrete timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het IVA Mobiliteitsbedrijf voorziet het uittekenen van een uitvoeringsplan en zal deze vervolgens overmaken aan de Wegendienst. Over een uitvoeringstermijn kan het IVA Mobiliteitsbedrijf geen uitspraak doen, er zijn immers waarschijnlijk ingrijpende werken nodig om het draagvermogen van het voetpad aan te passen in functie van laden en lossen door vrachtwagens.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.