Heraanleg Noorderlaan i.f.v. veiligheid en bereikbaarheid van Hockeyclub Gantoise

19 oktober 2017

Sinds september is de nieuwe sportsite van Hockeyclub Gantoise aan de Noorderlaan (Watersportbaan) officieel in gebruik genomen. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee wat betreft verkeersveiligheid, verkeersdoorstroom en parkeergelegenheid.

Om de verkeerssituatie te verbeteren heeft de club een aantal vragen én nam men ook zelf het initiatief om een aantal constructieve voorstellen te doen. Concreet vraag men, in het kader van de verkeersveiligheid en in afwachting van de komst van de fiets- en voetgangersbrug, een zebrapad en fietsoversteekplaats ter hoogte van de ingang en snelheidsremmende maatregelen op de Noorderlaan. 

Daarnaast doet men het voorstel om de parkeerstrook, die zich aan de kant van de Watersportbaan bevindt, te verplaatsen naar de overzijde van de Noorderlaan. Dit voorstel lijkt hen haalbaar en zou een aantal voorwaarden met zich meebrengen. Zowel naar veiligheid van de fietsers, lopers en voetgangers, als naar parkeren bij evenementen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Is over de vragen en suggesties van Hockeyclub Gantoise al overleg geweest met de club? Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg? Zo nee, wanneer zal dit gebeuren?
  • Kan tegemoet gekomen worden aan de vragen van de club, meer bepaalde voor het aanbrengen van een zebrapad, een fietsoversteekplaats en de snelheidsremmende maatregelen en wat is hiervoor desgevallend de timing?
  • Hoe staat u tegenover het verplaatsen van de parkeerstrook langs de Noorderlaan? Werd dit voorstel reeds onderzocht? Wat was het resultaat van dit onderzoek en kan dit voorstel desgevallend geïmplementeerd worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De stad ontving op 13/10 een aantal vragen en suggesties van de Hockeyclub Gantoise in verband met de verkeerssituatie aan de Noorderlaan. Het Mobiliteitsbedrijf onderzoekt op dit moment deze vragen en suggesties.

Als het onderzoek is afgerond, zullen we de Hockeyclub hierover informeren, en indien wenselijk, een overleg hierover inplannen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.