Huisvesting Politie Gent

6 maart 2008
In december 2007 verscheen in de pers berichten dat de politie vragende partij is voor een nieuwe huisvesting. De Gentse politie wil laten onderzoeken of er aan de Groendreef een nieuw politiekantoor kan worden gebouwd.

Als het plan er komt, worden de politiediensten er gecentraliseerd en kan de Gentse politie diverse kazernes en commissariaten afstoten Meer specifiek gaat het om het politiekantoor aan de Antonius Triestlaan (Ekkergem), de Ridderstraat, de Peerstraat, de Houtdoklaan en Gent-West.

Graag had ik geweten welke denksporen er in dit dossier worden ontwikkeld. Werd dit onderzoek verricht? Welke voordelen ziet men aan de centralisatie? Op welke termijn ziet men ??n en ander?

Welke plannen heeft de stad met de politiekantoren die desgevallend zullen worden verlaten met name aan Ekkergem, de Ridderstraat, de Peerstraat, de Houtdoklaan en Gent-West?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het is zo dat de politie vragende partij is, niet om een nieuw kantoor of een nieuw hoofdkwartier of een nieuw politiecentrum op zich, want er is niets aan, alleen is het ding destijds dan het algemeen politiecentrum van Ekkergem geconcipieerd voor de lokale politie Gent dat van voor de tijd van de politiehervorming en zoals u weet hebben we dan uiteindelijk in 2001 de rijkswacht overgenomen met het lokale politiekorps, de brigade Gent en heeft dat voor gevolg gehad dat we 167 mensen hebben bijgekregen en ondertussen is ook het kader van de politie aangepast in het kader van de hervorming en dergelijke meer. Met andere woorden het algemeen politiecentrum op Ekkergem is te klein om alle centrale diensten van de politie te huisvesten.

Zoals u weet is ook het commissariaat Gent-West gevestigd in de gebouwen van het algemeen politiecentrum aan Ekkergem en voor de rest zitten we nog met een aantal diensten in de Ridderstraat, daar zit de LRD (Lokale Recherchedienst), de Peerstraat en de Houtdoklaan en dat is dan de directie financi?n en middelenbeheer en de directie personeel.

Het is de bedoeling voor al die kantoren ... Peerstraat, Houtdoklaan zijn niet echt meer geschikt voor hedendaagse kantooromgeving. De Ridderstraat is dat wel, is een vijftiental jaar geleden vernieuwd geweest, nieuw gebouwd geweest door de federale overheid.

Er is meteen gekeken om alle diensten te centraliseren op een nieuwe locatie om daar een synergie te gaan cre?ren met de federale politie die aan de Groendreef zit, in een kwartier dat ondertussen ook veel te groot geworden is. Dat nog dateert van in de tijd dat de mobiele groepen verdeeld zaten in de provincies en waar er nu veel minder federale politiemensen zijn dan dat het kwartier ooit is voor geconcipieerd in de tijd van de Rijkswacht. Eigenlijk zitten zij daar met gigantisch veel plek over en dat komt dan goed uit want wij zouden, en wij hebben daar al mondelinge akkoorden over met de Regie der Gebouwen en met de federale politie om daar op de site van de Groendreef een gloednieuw hoofdkwartier, centraal politiecentrum te zetten. En apart een stukje nieuw commissariaat Gent-West. Een commissariaat dat dan toch iets beter zou gelegen zijn overigens met het hart van de Brugse Poort, vlakbij een aantal nieuwe wijken, en dat veel sterker zijn rol van wijkcommissariaat zal kunnen spelen met een aparte ingang dan wat vandaag het geval. Waar je vandaag met eenzelfde ontvangstbalie zit voor de centrale diensten, de algemene politiediensten en het wijkcommissariaat. Dus daar gaan we toch iets mee kunnen doen.

We gaan door op de site van de federale politie te zitten een aantal synergetische voordelen kunnen cre?ren. We kunnen bijvoorbeeld de refter en de sportinfrastructuur delen. Onze mensen van het CIC, dus van de dispatching zitten daar al, de alarmcentrale 100-101-112 zit al op de Groendreef. De schietstand kan daar gedeeld worden waardoor we bijvoorbeeld de verplaatsingen die we nu iedere keer moeten doen voor de schietoefeningen naar OPAC, en dat is toch wel een eindje daar aan de Moervaart, dat we die ook een stuk zullen kunnen beperken. En op die manier trachten we een heel mooi verhaal te cre?ren rond de site van de Groendreef.

Momenteel is de behoefte in kaart gebracht. Op basis van het nieuwe uitgebreide kader van de politie, hoeveel plek we daar nodig hebben zowel voor het wijkcommissariaat als voor de interventiepolitie, lokale recherche en de centrale diensten. Daar zijn we nu proberen te zien waar kunnen we nog vierkante meters winnen in synergie en dat eisenprogramma wordt nu helemaal in kaart gebracht en dan gaan we starten met de opmaak van concrete bouwplannen samen met de Regie der Gebouwen, die het beheer doet van de site namens de federale overheid.

Wat de huidige locatie betreft. Peerstraat, Houtdoklaan zijn perfect verkoopbaar, zijn ook gelegen in woongebied. Die moeten wel het een en ander kunnen opbrengen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het kwartier Ekkergem. Daar kan je volgens mij een fantastisch mooi woonproject realiseren en dat is ook een site die ons heel wat geld moet opbrengen. Het is wel de bedoeling dat de verkoop van de oude gebouwen meer dan volstaat om dat splinternieuwe politiehoofdkwartier neer te zetten. Met ook, en dat zal wel een voordeel zijn ten opzichte van de huidige locatie aan de Groendreef, intern is er toch ook heel wat mogelijkheid tot parkeren, wat toch ??n van de prangende problemen is in Ekkergem, waarvoor we onder andere gebruik moeten maken van faciliteiten van de universiteit, maar ook van de parking van Jan Palfijn om toe te laten om al onze mensen te laten parkeren. Omdat bij de interventie, de shifts, ze komen vroeger toe en ze gaan later weg, en we zitten hoe dan ook met een overlap gedurende een half uur, drie kwartier voor die verschillende shifts.

Wat de Ridderstraat betreft, dat is een ander paar mouwen. Daar hangen trouwens nog een paar appartementen aan vast die destijds bedoeld waren voor ingekazerneerde rijkswachters, zowel voor vrijgezellen als voor gezinnen. Heel mooie appartementen trouwens, die momenteel leeg staan, wat heel jammer is. Het gedeelte dat als politiekantoor in gebruik is, is niet meteen geschikt om daar woningen van te maken. Dat is echt geconcipieerd als politiekantoor destijds voor de rijkswacht en het is geconcipieerd in de tijd dat de Bende van Nijvel hier nog rond liep. Dus het wel vreselijk goed beveiligd, dat is nog wel een voordeel. Wat daar de mogelijkheid zou zijn en wat de piste is die we bestuderen, is om in het kader van het masterplan herhuisvesting het kantoorgedeelte te gaan gebruiken om stedelijke diensten te zetten. Dus eigenlijk zou het erop neer komen dat de Stad dit gebouw koopt van de lokale politiezone om daar een aantal stedelijke diensten, onder andere deze die gehuisvest zijn in het Hof van Ryhove en Huis Bolle, departement stafdiensten, dat toch wel heel dicht moet zitten hier bij het stadhuis, om die daar te gaan zetten. Die gebouwen staan in perfecte staat en het zal beter zijn dan allemaal op elkaar zitten daar in Hof van Ryhove. Dus dat heeft ons een aantal mogelijkheden in het kader van het herhuisvestingsplan. Ik denk eerlijk gezegd dat we dan ook meteen met die appartementen iets moeten doen. Dit zou een heel mooi gegeven kunnen zijn voor een sociaal woonproject in het centrum van de stad. Het zijn er niet gigantisch veel, maar het zijn er toch 13 in het centrum van de stad gelegen. Ik denk dat dit een heel mooie mix zou kunnen geven met een relatief kleinschalig sociaal woonproject. Dat is een beetje de stand van zaken.

De timing die we voorzien. We proberen dit tussen dit en vijf jaar volledig gerealiseerd te krijgen. En dat zal al behoorlijk werken zijn.

Christophe Peeters
Schepen van Financi?n, Facility Management en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.