Renovatiewerken viaduct E17

8 december 2017

In haar antwoord op de vraag van de Vlaamse Reizigersbond over de omleiding van tramlijn 4 gaf De Lijn ter informatie mee dat de renovatiewerken aan het viaduct van de E17 in 2019 zullen worden uitgevoerd. Deze renovatiewerken, en het feit dat ze hoe dan ook voor een onderbreking van het traject naar het Braemkasteel zouden zorgen, was een van de elementen om niet op het voorstel van de Reizigersbond in te gaan.

Onder het viaduct ligt ook de P+R Gentbrugge, goed voor 250 plaatsen.

Is er al zicht op de impact van de renovatiewerken van het viaduct op onderliggende P+R?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er is op dit ogenblik geen duidelijke omschrijving m.b.t. de geplande werken.

Het is vanzelfsprekend dat tijdens de werken, indien de uitvoering of de veiligheid t.o.v. de gebruikers dit noodzakelijk maken, de P+R gedeeltelijk of volledig zal worden afgesloten van verkeer en/of voetgangers. Van zodra de werken gekend zijn, zal  hierover met de bouwheer, zijnde het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, concrete afspraken moeten worden gemaakt.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.