Onderhoud en beheer gracht Schuttershof

9 januari 2018

Langs de achterzijde van de woningen in Schuttershof (Sint-Denijs-Westrem) loopt een gracht waarvan de eigenaars menen dat deze in mede-eigendom is met Stad Gent. De stad zou echter niet mee instaan voor het onderhoud en beheer van de gracht, hoewel dit in geval van mede-eigendom een gemeenschappelijke zaak betreft.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Kunt u bevestigen dat de gracht langs de woningen in Schutterhof een mede-eigendom is tussen de aanpalende eigenaars en Stad Gent?
  • Wat is desgevallend het beleid inzake het onderhoud en beheer van de gracht?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Deze gracht is heden aangeduid als een oud-geklasseerde waterloop.

De grachtbedding is normaal gezien en vermoedelijk eigendom van Vlaams gewest en geen (mede-)eigendom van de aanpalende eigenaars en/of de stad Gent.

Het onderhoud is wel ten laste van de aangelanden volgens het provinciaal reglement.
Aan de ene kant de bewoners van het Schuttershof en aan de andere kant van de gracht de stad omwille van het aanliggende Wallekenspad (trage weg).

Plaatsbezoek op 26/01/2018 door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen maakt duidelijk dat er geen obstructie is van het pad en de afwatering en infiltratie van de gracht correct kan verlopen. Een dringende interventie of regulier onderhoud is hier op vandaag niet noodzakelijk wat de gracht betreft. Het Wallekenspad zelf wordt door de Groendienst op regelmatige tijdstippen onderhouden (gemaaid).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.