Invulling Kasteel Borluut

9 januari 2018

Kasteel Borluut huisvest al lange tijd het Festival van Vlaanderen. Het is al even bekend dat het Festival van Vlaanderen het kasteel zou verlaten. Vandaag blijkt er ook een concrete datum voor de verhuis te zijn: op 22 januari verhuist het Festival van Vlaanderen naar de Bijlokesite.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe zal de ruimte die door de verhuis vrijkomt, in afwachting van het definitief beheersplan en renovatie, ingevuld worden?
  • Zal er desgevallend een oproep gebeuren voor nieuwe kandidaat-huurders?
  • In welke mate zouden buurtverenigingen in de vrijgekomen ruimte terecht kunnen voor bijvoorbeeld hun vergaderingen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het Festival van Vlaanderen maakte gebruik van de bovengelegen verdiepingen van het Kasteel Borluut. Het gelijkvloers van het Kasteel werd via de Cultuurdienst ter beschikking gesteld.

Rekening houdende met het brandweerverslag en de stedenbouwkundige voorschriften  wordt enkel de functie kantoorruimte/vergaderruimte toegestaan.

In afwachting van de definitieve invulling wenst de Cultuurdienst het gelijkvloers zoveel mogelijk verder ter beschikking te stellen van verenigingen en externen voor een eenmalige activiteit.

In kader van het 3-stappen plan anti-kraak van de Stad Gent wordt stap 2 onderzocht. In deze stap wordt er onderzocht of er buurtverenigingen interesse hebben in het tijdelijk gebruik van een stadseigendom voor hun werking en dit tot aan de definitieve invulling ervan.

Na navraag bij de Dienst Beleidsparticipatie en de Cultuurdienst zijn er contacten gelegd met het Cultuurplatform Sint-Denijs-Westrem en de Dekenij Sint-Denijs-Westrem. Aan de hand van een plaatsbezoek zal afgetoetst worden welke mogelijkheden er zijn en welke verenigingen hun werking tijdelijk in het Kasteel Borluut wensen onder te brengen tot aan de definitieve invulling.

Er zal in eerste instantie geen oproep voor nieuwe kandidaat-huurders worden gedaan

In afwachting van de definitieve invulling zullen de buurtverenigingen in het Kasteel Borluut terecht kunnen voor vergaderingen of eenmalige activiteiten.

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.