Parkeerautomaat Watersportlaan

24 januari 2018

De parkeerautomaat langs de Watersportlaan (956) blijkt enigszins ongelukkig geplaatst. De ondergrond voor de parkeerautomaat is immers niet verhard en bij regenweer ontstaat een grote, diepe, plas voor de parkeerautomaat.

Welke maatregelen zullen worden genomen om dit euvel te verhelpen en wat is hiervoor de voorziene timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Tot op heden waren wij nog niet op de hoogte van dit probleem.

We zullen samen met de adviserende stadsdiensten, die een ingebruikname van het openbaar domein goedkeuren, deze locatie herbekijken. Dit kan tot:

  • Verharding van de directe omgeving van de parkeerautomaat leiden
  • Verplaatsing van de parkeerautomaat leiden.

We hebben dit dossier op 2/02 doorgegeven aan dienst Administratie en wachten nu op feedback van de adviserende stadsdiensten.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.