Toeristische rondleidingen

5 februari 2018

In Gent zijn er reeds verschillende initiatieven en worden steeds vaker zogeheten "Free tours", gratis gegidste wandelingen door de historische binnenstad, aangeboden. Daarnaast staat de Gentse Gidsen, de vroegere Gidsenbond, al jaren met een team van ruim 100 officieel erkende gidsen garant voor rondleidingen in en om Gent.

  1. Is er vanuit de Dienst Toerisme zicht op welke individuele gidsen en/of organisaties allemaal toeristische rondleiding aanbieden in onze stad?
  2. Hoe verhouden de betalende rondleidingen door officieel erkende stadsgidsen zich tot de “Free Tours”?
  3. Wordt de kwaliteit van de rondleidingen opgevolgd? 
  4. Welke rondleidingen worden gecommuniceerd en/of gepromoot vanuit de Dienst Toerisme?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Toeristische gids is geen beschermd beroep. Er is geen wettelijk of decretaal kader. Wie dat wil, mag toeristen gidsen. Dat is ook zichtbaar in Gent. Gidsen zijn vrij om als individu toeristen rond te leiden, of als lid van een vereniging van gidsen. De vereniging bepaalt de voorwaarden tot toetreding. Sommige verenigingen verwachten dat hun gidsen een opleiding hebben gevolgd tot toeristische gids. Zo organiseert Het Perspectief uit Gent een opleiding tot stadsgids Gent in avondonderwijs die 2 studiejaren duurt. Deze gidsen krijgen een erkenning door Toerisme Vlaanderen en zijn te herkennen aan een kaart.

Daarnaast wijzigt de digitalisering de reisindustrie grondig. In een peer-to-peer netwerk ontwikkelen de gebruikers hun eigen evaluatiekader. Dit gebeurt onafhankelijk van een centrale standaard, die vaak bepaald werd door de overheid. Het model groeit sterk binnen de internet-omgeving. Denk maar de bekendste fora zoals Tripadvisor, Airbnb of Booking:. Er zijn er honderden alleen al in de toeristische sector, allemaal netwerken die de klantenevaluaties ook vertalen naar een score. Het is haalbaar noch wenselijk dat een lokale overheid dit gegeven zelf reguleert. Niet haalbaar omdat dit een gigantisch en heel volatiel gegeven is, niet wenselijk omdat de klant geen vragende partij meer is voor overheidsinterventie ter zake. Die stelt zijn vertrouwen meer in de recensies van andere toeristen, van 'peers'. Op Tripadvisor alleen al vindt men 39 'Tours' in Gent. De eerste 31 zijn gewaardeerd en krijgen een score, en die is overal heel goed (4 of meer).


Vraag 1

De dienst toerisme houdt de vinger aan de pols van het toeristisch gebeuren. Heel wat organisaties zijn actief in het rondleiden van toeristen in Gent. Voorbeelden zijn :

De 3 historische gidsenbonden: Gentse Gidsen, VIZIT en Gandante De nieuwere spelers: Ghent - Authentic en Bike Ghent

Daarnaast zijn er nog spelers actief, zoals: Gent free walking tours, Belgium beer days, Can you handle it tours, Silent Seeing en tal van individuen. De dienst toerisme houdt geen register bij van alle verenigingen of individuen die toeristen rondleiden in Gent. We volgen wel de hiervoor vermelde websites, en we onderzoeken momenteel of het wenselijk is om hiervoor zelfs een programma aan te kopen om dat op een systematische manier op dagelijkse basis te gaan opvolgen. Omdat het belangrijk is om te weten hoe bestemming Gent in al zijn facetten ervaren wordt.


Antworod op vraag 2

Free Tours is een lers bedrijf en is actief in een 90 - tal steden. Het is geen gidsenvereniging, maar een digitaal platform dat de vraag naar toeristische gidsen koppelt aan het aanbod. Het is dus een van de vele peer-to-peer platforms in de reisindustrie.

Free Tours heeft aanbod in de Vlaamse Kunststeden. In Gent biedt het 6 producten aan van verschillende aanbieders. Een toeristische gids die gebruik wil maken van het platform Free Tours dient zichzelf en zijn product voor te stellen aan de organisatie. Eens aanvaard, komt het op hun website. In theorie zou een van de klassieke gidsenbonden, of hun gidsen, ook kunnen aansluiten, afhankelijk van de statuten en toetredingsvoorwaarden van de bonden.

Het is echter fout om te denken dat deze toeristische rondleidingen gratis zijn. Voor sommige moeten individuelen betalen (vb een biertoer in Gent), voor anderen moet de groep betalen. Deelnemers aan gratis rondleidingen worden verwacht om de gids achteraf te tippen. Dat is een ander model dan de rondleidingen van een van de klassieke gidsenbonden, die uitgaan van een vaste prijs per gidsbeurt, waarvan een deel naar de gids, en het ander deel naar de gidsenbond gaat.


Antwoord op vraag 3

De Dienst Toerisme volgt de kwaliteit van de via Free Tours geboekte rondleidingen niet formeel op. Vooreerst wordt de gids en zijn product vooraf gescreend door Free Tours zelf. Bovendien is er een ratingmechanisme door de gebruikers, met punten en commentaar. Die werkwijze is beproefd door andere toeristische digitale hiervoor vermelde toepassingen. Zoals al gesteld volgen we wel op wat over gent geschreven wordt via vermelde websites en denken we er aan dit via een programma te gaan standaardiseren en systematiseren


Antwoord op vraag 4

De dienst promoot via https://visit.gent.beinlimet-gids enkel die gidsenverenigingen waarvan we uit ondervinding weten dat ze duurzaam kwaliteit leveren. Wat betekent dat we eendagsvliegen en hypes met terughoudendheid behandelen. In de praktijk komt het er op neer dat in de eerste plaats die gidsen- en tourorganisaties naar voor schuiven die al vele jaren in Gent actief zijn en die ter zake garant staan voor constante kwaliteit. We moeten keuzes maken en kunnen gezien het massale aanbod niet alles promoten. Indien er geen aanleiding bestaat om aan hen te twijfelen, blijven wij dus de vaste waarden naar voor schuiven.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.