Verlichting Vrijdagmarkt

2 februari 2018

Gent startte in 1998 met de opmaak van een integraal lichtplan voor de binnenstad. Het lichtplan maakt van het avondlijke Gent een lust voor het oog, daar is ongeveer iedereen het over eens. Het is dan ook veel meer dan het louter verlichten van monumenten. Het zorgt voor bijzonder sfeervolle straten en pleinen. Een buitenbeentje lijkt evenwel de Vrijdagmarkt.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kouter, die feeëriek is uitgelicht, licht de Vrijdagmarkt er maar donker bij. Dit gaat niet alleen ten koste van de sfeer, maar ook de veiligheid. In het donker struikelt men al gauw over de kasseitjes op de Vrijdagmarkt.

  • Zijn er plannen om de verlichting van de Vrijdagmarkt te herbekijken om ook hier tot een sfeervol plein te komen? Zo ja, waaruit bestaan deze plannen en wat is hiervoor te timing?
  • Zo nee, bent u bereid het herbekijken van de verlichting op de Vrijdagmarkt alsnog in uw planning op te nemen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Reeds in 2010 werd beslist de verlichtingspalen op de Vrijdagmarkt weg te nemen. De reden hiervoor, naast het feit dat de masten met 3 bollen erg energieverslindend waren, was dat de masten veelvuldig beschadigd werden door aanrijding op de wekelijkse markt en gedurende evenementen en foren.

Ondertussen zijn de omringende gevels en het centrale standbeeld Van Artevelde uitgelicht met sfeer- en monumentverlichting, en dit volgens de richtlijnen van het Lichtplan.

Het huidige verlichtingsconcept van het plein past binnen de visie van het Lichtplan, aangezien de publieke ruimte op een sobere en niet opdringerige manier wordt verlicht en dit enkel waar effectief nodig om lichthinder zoveel mogelijk te vermijden.
Hierbij wordt het architecturale patrimonium uitgelicht, waarbij voldoende schaal, oriëntering en leesbaarheid aan de publieke ruimte wordt gegeven.

De wegen die rond de Vrijdagmarkt gelegen zijn, worden bijkomend uitgelicht met functionele straatverlichting die tegen de gevels is aangebracht. Mensen die het centrale plein wat te donker zouden vinden, kunnen zich verplaatsen langsheen de Vrijdagmarkt.
Het lichtplan stelt dat o.m. dergelijke grote open ruimtes zoals de Vrijdagsmarkt niet bijkomend uit te lichten.

Gelet op voorgaande zijn er geen concrete plannen om de verlichting van de Vrijdagmarkt in de toekomst anders aan te pakken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.