Parkeren Maaltenaard en Ernest Claeslaan

19 februari 2018

In het najaar 2017 werd de doorgang tussen Maaltenaard en Poortakker afgesloten voor gemotoriseerd verkeer d.m.v. verkeerspaaltjes. Een beslissing die eigenlijk 12 jaar geleden al werd genomen toen het RUP Handelsbeurs, de Mober voor The Loop en de Infrastructuurschets voor de Poortakkerstraat werden goedgekeurd, zo bleek. Daar bleken lokale verbindingen immers uitdrukkelijk in verboden, behalve voor bromfietsen, fietsen en voetgangers.

Vandaag signaleren bewoners van Maaltenaard en de Ernest Claeslaan dat ze sindsdien regelmatig geconfronteerd worden met wagens die in de grasbermen worden geparkeerd. Vermoedelijk bestuurders die hun wagen achterlaten en te voet de 'knip' doorsteken naar Poortakker.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van dit fenomeen?
  • Zo ja, hoe wordt dit concreet opgevolgd en op basis waarvan zal geoordeeld worden of bijkomende maatregelen nodig zijn?
  • Zo nee, zal uw diensten opdracht worden gegeven om dit fenomeen op te volgen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het probleem met de geparkeerde wagens in de grasberm is ons gekend.

We onderzoeken momenteel hoe dit kan worden opgelost. Een voor de hand liggende oplossing zou kunnen zijn om zowel in de Maaltenaard als in de Ernest Claeslaan een parkeerverbod in te voeren, maar dan zullen we dat ook infrastructureel moeten afdwingen. Dat heeft dan natuurlijk ook gevolgen voor de bewoners zelf en voor hun bezoekers, die niet allemaal op hun eigen terrein kunnen parkeren.

Dit wordt dus nog verder onderzocht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.