Parkeerdruk UZ Gent

19 februari 2018

In het vragenuurtje van november kaartte ik reeds de problematische parkeerdruk op de campus van het UZ Gent aan en in uw antwoord beloofde U in overleg te gaan met het UZ Gent. Is dit intussen reeds gebeurd en welke constructieve oplossingen werden hierop aangekaart?

In uw antwoord merkte u op dat er geen controles zijn en iedereen vrij kan parkeren maar in de praktijk is controle onmogelijk. Een ziekenhuisparking is immers per definitie een publiek toegankelijke parking omdat bezoekende familieleden of kennissen van patiënten steeds toegang moeten hebben, alsook iedere niet vooraf aangekondigde patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft. Het UZ Gent kan en mag niet als een gewoon bedrijf mag worden beschouwd. Het UZ Gent is immers een continubedrijf 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7. Zieke patiënten zijn meestal ook niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen en thuiswerken is voor de overgrote meerderheid van het personeel niet mogelijk gezien de noodzakelijke zorgen. Is de schepen bereid om met deze elementen rekening te houden bij zijn analyse?

U gaf ook aan dat U betwijfelde of de parking ook gebruikt wordt als een park & ride maar een recente enquêtering door De Lijn van reizigers die in het UZ Gent van tram 4 stappen spreekt boekdelen. De parking van het UZ Gent ligt volgens vele bezoekers gunstiger dan de park-and-rides van de Stad Gent en wordt dus ook gebruikt door winkelende bezoekers van het centrum als vervangparking voor de (ondergrondse) centrumparkings, die duurder zijn dan de ziekenhuisparking.

Tenslotte gaf U bij mijn vraag over een toelating tot capaciteitsuitbreiding het antwoord dat U dit als de laatste optie zag. Het gebrek aan concrete gegevens omtrent de parkeerdruk werd hier aangekaart maar uit regelmatige tellingen door het UZ Gent zelf kan met een vrij hoge nauwkeurigheid worden afgeleid dat er een tekort is van 500 à 600 parkeerplaatsen. Ik stel mij trouwens de vraag waarom het UZ Gent zwaar zou willen investeren in bijkomende parkings indien er geen tekort zou zijn aan plaatsen?

Concreet wens ik U dan ook te vragen of U bereid om alsnog de piste van capaciteitsuitbreiding te overwegen ingevolge de problematische parkeerdruk op het UZ Gent?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

We hebben vorige week dinsdag een constructief gesprek gehad met het management van het UZ. Het valt op dat onze lange termijnvisies over de mobiliteit en de bereikbaarheid van de site van het UZ niet veel van mekaar verschillen.

Het UZ weet ook dat het zich in de zuidelijke mozaïek bevindt, waar er de problemen kunnen komen op vlak van bereikbaarheid als we nu niet ingrijpen. U pleit voor capaciteitsuitbreiding van de parking, maar als het verkeer in die omgeving binnen een jaar of 5 à 10 stilstaat, heeft ook het UZ een probleem.

En daarom moet iedereen zijn steentje bijdragen om de problematiek tot een minimum te beperken. Dat snapt ook het UZ.

Als stad dragen we ook ons steentje bij door het oprichten van een Mobiliteitscoördinatiecentrum voor deze zone, door het parkeren te beperken en door ons algemeen mobiliteitsbeleid ter bevordering van duurzame vervoerswijzen te blijven volhouden.

We hebben vorige week ook een aantal afspraken gemaakt, met een aantal actiepunten langs beide kanten.

We gaan eerste deze afspraken opvolgen en uitvoeren en zullen kijken wat de effecten daarvan zijn. We zijn ervan overtuigd dat we al een heel eind kunnen geraken zonder aan capaciteitsuitbreiding in deze zone te doen. Dus voorlopig is een capaciteitsuitbreiding niet aan de orde.

Het valt me ook op dat u stelt dat er daar veel wordt geparkeerd om daarna de tram te nemen. Dat verbaast me enorm, vermits de parking daar duurder is dan onze parkings in de oranje zone. Blijkbaar zijn de gebruikers dus slecht geïnformeerd over wat parkeren in onze stad slechts kost.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.