Onderhoud bermen Luchthavenlaan

26 februari 2018

Door gebrekkig onderhoud van de begroeiing op de bermen langs de Luchthavenlaan groeien takken er in de goot en langs de rijbaan (zie foto’s). Dit heeft niet alleen invloed op de afwatering, op sommige plaatsen kunnen wagens niet meer kruisen zonder schade op te lopen door de over de rijbaan hangende takken.

  • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bermen?
  • Welke onderhoudswerken worden uitgevoerd en met welke frequentie?
  • Welke maatregelen zullen genomen worden om de afwatering te garanderen en schade door overhangende takken te voorkomen en wat is hiervoor de timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het betreft de talud van de E40 en valt dus onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid.

De groendienst heeft recent, n.a.v. een vraag van een bewoner, aan AWV gevraagd om hier de nodige onderhoudswerken uit te voeren. Deze werken zouden, aldus AWV, ondertussen uitgevoerd zijn.

Verder laat AWV weten dat de breuksteen en de greppels jaarlijks vrijgemaakt worden en dat zij niet op de hoogte zijn van problemen met waterafvoer.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.