Achtergelaten hondenpoepzakjes Gentbrugse Meersen

26 februari 2018

In de Gentbrugse Meersen blijven er problemen opduiken met achtergelaten hondenpoepzakjes. In antwoord op mijn vraag vorig jaar bleek het Eco-Werkhuis toen de mogelijkheid voor het plaatsen van hondenpoeppalen te onderzoeken. Ze waren aan het kijken wat de meerwaarde hiervan zou kunnen zijn, vooral voor die zones waar geen afvalkorven zijn en waar toch veel honden worden uitgelaten.

  • Wat was het resultaat van het onderzoek van het Eco-Werkhuis?
  • Werden desgevallend al hondenpoeppalen geplaatst?
  • Zo nee, wat is hiervoor de reden? 

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Vandaag kunnen burgers zakjes met hondenpoep deponeren in één van de 187 hondentoiletten (waaronder een hondentoilet aan de Braemkasteelstraat) of in een afvalkorf. Door jarenlange sensibilisatie voor de opruimplicht, merken we dat vele hondeneigenaars die niet rechtstreeks gebruik maken van een hondentoilet, zakjes bij zich hebben om zelf de poep op te ruimen. Dit motiveerde de beslissing om onder andere in overlastsituaties de mogelijkheid te bekijken om hondenpoeppalen te plaatsen.

Het Eco-Werkhuis is gestart met een proefproject waarbij er speciale afvalkorven voor hondenpoep geplaatst zullen worden, de zogenaamde hondenpoeppalen.

De proefopstelling is tweeledig. Op basis van cijfers over het gebruik van de bestaande hondentoiletten werd gekozen om 3 bestaande hondentoiletten, die vandaag hoofdzakelijk met zakjes gevuld worden, weg te nemen en te vervangen door hondenpoeppalen. Dit is minder onderhoudsintensief en zorgt voor een netter straatbeeld.  Ook zal er op 2 locaties die nu nog geen hondentoilet of gewone afvalkorf in de buurt hebben, een hondenpoeppaal worden geplaatst. 

De hondenpoeppalen voor het proefproject zijn ondertussen besteld, en zullen in de loop van april geplaatst worden. Er zal een evaluatieperiode zijn om de doeltreffendheid, het gebruiksgemak en de netheid van het straatbeeld na te gaan. Bij een succesvolle evaluatie zal voor het hele Gentse grondgebied nagegaan worden, per zone, of en waar precies er hondenpoeppalen geplaatst kunnen worden.

In het proefproject is niet voorzien om een hondenpoeppaal in de Gentbrugse Meersen te plaatsen. In natuurgebied wordt als algemeen principe gehanteerd om geen afvalkorven te plaatsen, behalve in zones waar bijvoorbeeld een speelzone is voorzien.

De eerste verantwoordelijkheid voor het opruimen van hondenpoep ligt nog altijd bij de hondenbaasjes.  De gemeenschapswachten worden ingeschakeld om baasjes op deze verantwoordelijkheid te wijzen.

In de loop van komende maanden is er verhoogd toezicht voorzien door gemeenschapswachten (met vaststellingsbevoegdheid) om meer in te kunnen zetten op sensibilisering, en indien nodig repressie. In de Gentbrugse Meersen worden de resultaten van het verhoogd toezicht afgewacht vooraleer eventueel hondenpoeppalen te installeren.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.