Bouwvergunning mogelijk voor particuliere windmolens?

17 maart 2008
In het radioprogramma Peeters en Pichal werd begin maart gesproken over het gebruik van windmolens door particulieren.

Naar verluidt is de interesse voor deze windmolens voor priv?gebruik wel groot maar wordt er maar zelden een bouwvergunning afgeleverd. Vele gemeentebesturen zouden de particuliere windmolens wel genegen zijn maar de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening van het Vlaams Gewest ziet vaak bezwaren.

Werden er in Gent al aanvragen voor het plaatsen van een particuliere windmolen ingediend? Zo ja, hoeveel?

Wat is het beleid van het stadsbestuur hieromtrent? Hoeveel van de ingediende aanvragen werden door het stadsbestuur goedgekeurd?

Op basis waarvan beoordeelt de stad dergelijke vergunningsaanvragen? Heeft de stad hiervoor een regelgevend kader ontwikkeld? Indien niet, is de stad bereid dit te doen?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid

Antwoord:

(...) We zijn bezig om daarover een regelgevend kader op te maken, zowel voor de grote als kleine windmolens. Voor de kleine windmolens is de Stad bevoegd, voor de grote is het Gewest bevoegd.

In het recente verleden zijn er nog geen stedenbouwkundige aanvragen voor particulieren ingediend en behandeld. In de tijd is er een aanvraag geweest van OXFAM, die dan ook is toegestaan. Ligt dit aan de prijs? Ligt dit aan het feit dat het regelgevend kader tamelijk rigoureus is? Men moet afstanden respecteren. Het is ook niet zo eenvoudig, men mag de wind van het aanpalend perceel niet ontnemen. Als men met iets te kleine percelen zit, zit men al direct met problemen. Het zou kunnen zijn dat het daaraan te wijten is.

Er zijn wel al windmolens vergund, maar het gaat dan altijd over de grote windmolens, niet over de kleinere.

Karin Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info