Bomen Hemingplein

19 februari 2018

In de buurt van het Hemingplein blijkt enige commotie te zijn ontstaan over het kappen van straatbomen. Een deel van de bewoners zou pleiten voor het verwijderen van de bomen die in slechte staat verkeren en gevaar opleveren, andere bewoners willen de bomen behouden zien omwille van de karakteristieke uitstraling en hun natuurlijke bufferfunctie.

Uit navraag door buurtbewoners zou zelfs zijn gebleken dat de bomen nog een tijdje meekunnen. Zij vragen dan ook selectief te werk te gaan.

  • Kunt u bevestigen dat de bomen langs het Hemingplein worden gekapt?
  • Zo ja, om hoeveel bomen gaat het, wat is hiervoor de precieze reden en zullen de bomen vervangen worden?
  • Zijn er mogelijke alternatieven voor het kappen van de bomen? Zo ja, werden deze overwogen? Zo nee, waarom niet?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er kwamen vanuit de  bewoners van het Hemingplein verschillende signalen over onveiligheid en klachten over vallende takken na hevige wind. Er werd een traject afgelegd sinds 2016 om dit te verhelpen.

Er werden in Hemingplein ongeveer 2/3de van de aanwezige straatbomen geveld. Dit gebeurde omdat de conditie van de bomen sterk en onomkeerbaar achteruit ging.  Om geen te bruuske landschappelijke wijzigingen te veroorzaken gebeurt de omvorming gefaseerd. De meest slechte bomen worden in deze fase vervangen. De betere bomen worden behouden en zullen in de toekomst regelmatig geëvalueerd worden.

Er werden 22 essen gerooid en deze worden vervangen door 11 haagbeuken en 11 esdoorns. Er wordt niet vervangen door es omdat deze boomsoort momenteel sterk onder druk staat van de essenziekte, een aantasting die veroorzaakt wordt door een schimmel en in de meeste gevallen de boom doet afsterven.

Er zijn zeker alternatieven voor het vellen van aftakelende bomen maar veel hangt af van de plek waar de bomen zich bevinden. In parken en natuurgebieden worden zelfs dode bomen behouden omdat ze dikwijls een grote natuurwaarde hebben. De consequentie is dat aftakelende bomen niet meer veilig zijn, er kunnen takken vallen en in bepaalde gevallen kan de boom omvallen. Snoeien kan daarvoor een oplossing zijn maar als dit wordt uitgevoerd bij bomen die nooit gesnoeid werden, zoals dit hier het geval is,  leidt dit tot een verdere verzwakking van deze bomen.

De toekomstwaarde van de essen in Hemingplein is  klein. Van straatbomen wordt verwacht dat het goed groeiende gezonde bomen zijn die geen gevaar opleveren voor hun omgeving. De alternatieven voor het verwijderen van de bomen konden in dit geval dus niet worden toegepast.

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.