Bomen Sint-Rochusplein

6 maart 2018

Bewoners signaleren dat op het Sint-Rochusplein in Sint-Denijs-Westrem recent bomen werden gekapt. De reden hiervoor is voor de bewoners onduidelijk, evenals of er in vervanging van de bomen zal worden voorzien.

  • Wat is de reden voor het kappen van de bomen op het Sint-Rochusplein?
  • Over hoeveel bomen gaat het?
  • Zullen de gekapte bomen al dan niet vervangen worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Op het Sint-Rochusplein  stonden berken, nl. een solitaire berk en een groepje van een viertal bomen. Deze bomen stonden op een centraal plein en verkeerden in een slechte conditie.

De groenzone op het plein wordt op ongeveer 5 meter hoogte doorkruist door verschillende bovengrondse elektriciteitsleidingen en twee armaturen die de rijbaan verlichten. Om deze leidingen en de openbare verlichting niet te hinderen, moesten de bomen regelmatig gesnoeid worden. Deze regelmatige snoei had een negatieve en onomkeerbare impact op hun conditie en verminkte ook sterk hun natuurlijke boomvorm.

Omdat de groenzone zich voldoende ver van de gevels bevindt, kan hier zeker een boom aangeplant worden met een brede kroon. Er werd geopteerd om hier één zomereik aan te planten. Deze boom is besteld en wordt geplant in het huidige plantseizoen (tot 15 april). Door te opteren voor één solitaire grote boom, kan hij worden ingeplant op een plek waar hij minst hinder voor de leidingen en de verlichting oplevert. De kroon zal in de toekomst boven de leidingen en de verlichting vrij kunnen uitgroeien en een kwalitatieve meerwaarde voor deze plek opleveren.

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.