Staat trottoir Octaaf Soudanstraat Sint-Denijs-Westrem

29 maart 2018

Bewoners van de Octaaf Soudanstraat meldden mij dat de trottoirs in hun straat er momenteel heel slecht bijliggen. De plassen bij regenweer hinderen voetgangers en dwingen hen op sommige plaatsen op de rijbaan.

Kunnen de putten in de trottoirs van de Octaaf Soudanstraat aangevuld worden met rode steenslag en kan de ondergrond gefatsoeneerd worden zodanig dat voetgangers op een veilige manier zich kunnen verplaatsen.

Zo ja, binnen welke termijn kan/zal dit gebeuren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

In de Octaaf Soudaanstraat liggen trottoirs in halfverharding. Dit is al jaren zo en historisch gegroeid. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen rapporteert hieromtrent nauwelijks problemen of meldingen.

Dit neemt niet weg dat wij aan de sectorverantwoordelijke van de dienst gevraagd hebben om hier toch langs te gaan voor inspectie en waar nodig de nodige aanvullingen in regulier onderhoud uit te voeren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.