Herstellingen en tijdelijke invulling Kasteel Borluut

5 april 2018

Eind vorig jaar vroeg ik naar de plannen voor de dringende renovatiewerken aan Kasteel Borluut. In uw antwoord vermeldde u dat binnenin het gebouw verder regulier onderhoud wordt uitgevoerd, in afwachting van een structurele oplossing. Daarnaast werd voorzien om in 2018 een bijkomende studie uit te voeren voor de opmaak van een beheersplan alsook voor de eerste fase m.b.t. de dringende dakwerken.

Sinds de verhuis van het Festival van Vlaanderen staat het kasteel zo goed als leeg. In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag hierover bleek, i.k.v. het anti-kraakplan, te worden onderzocht of buurtverenigingen interesse hebben in het tijdelijk gebruik van het kasteel.

Recent bereikten mij via buurtbewoners opnieuw signalen over de sterk verslechterde staat waarin het kasteel zich, hoe langer hoe meer, bevindt. Het slechte winterweer van de voorbije maanden heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Zo is het afdekzeil dat het dak van het torentje beschermt, verschoven waardoor neerslag opnieuw binnen zou lopen. Ramen zijn gebarsten of gebroken en bij de ingang van het domein zijn stukken van de kolom losgekomen.

  • Is er periodiek toezicht van de diensten om na te gaan in welke mate dringende aanpassingen of bewarende maatregelen nodig zijn?
  • Wat is de stand van zaken voor wat betreft het uitvoeren van de aangekondigde studie?
  • Kunnen het dak van het torentje, de gebroken ramen, de kolom aan de toegangspoort, … op korte termijn aangepakt worden?
  • Wat is de stand van zaken voor wat betreft het tijdelijk gebruik van het kasteel door buurtverenigingen? Welke buurtverenigingen zullen van het kasteel tijdelijk gebruik maken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Hierbij vindt u het antwoord op uw vraag betreffende herstellingen en tijdelijke invulling Kasteel Borluut.


Toezicht

Het kasteel Borluut wordt jaarlijks bezocht door monumentenwacht ten einde de technische toestand in kaart te brengen

Er wordt een tijdelijke invulling voorzien van dit gebouw ten einde een aanwezigheid ter plekke en sociale controle te voorzien.   Zie hiervoor verder onder punt 4.

 Het bestek voor de studie wordt vermoedelijk einde mei 2018 vastgesteld.

We nemen in de komende weken bewarende maatregelen om:

het gebroken ruitje te laten repareren,
de folie van het torentje opnieuw/beter te bevestigen en
om de losgekomen lijst van de toegangspoort te verwijderen.


Tijdelijk gebruik

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 26/04/2018 een overeenkomst bezetting ter bede goed waarbij vzw Borluut Dekenij Sint-Denijs-Westrem een deel het gebouw nl. het gelijkvloers, eerste en tweede verdieping in gebruik krijgt.

Het in gebruik gegeven onroerend goed mag enerzijds gebruikt worden als bureauruimte, vergaderruimte of werkatelier ter ondersteuning van  buurtgebonden activiteiten.  In dit kader is het de gebruiker toegelaten om de ruimtes aanwezig op de eerste en tweede verdieping op haar beurt ook ter beschikking te stellen aan verenigingen en organisaties met een jeugdgericht, buurtgericht, sociaal en/of cultureel karakter. In eerste instantie denkt men hierbij aan initiatieven die vanuit de buurt worden opgezet.  

Anderzijds dient de gebruiker in het kader van de overeenkomst in te staan voor het ter beschikking stellen van de gelijkvloerse polyvalente zaal aan diverse gebruikers waarbij de modaliteiten van gebruik zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement dat hiertoe werd opgesteld door de beheerder.

De kelder van het onroerend goed is nog in gebruik van de vzw Tennisclub en feitelijke vereniging de Borluutjoggers.

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.