Herstellingen en tijdelijke invulling Kasteel Borluut

5 april 2018

Eind vorig jaar vroeg ik naar de plannen voor de dringende renovatiewerken aan Kasteel Borluut. In uw antwoord vermeldde u dat binnenin het gebouw verder regulier onderhoud wordt uitgevoerd, in afwachting van een structurele oplossing. Daarnaast werd voorzien om in 2018 een bijkomende studie uit te voeren voor de opmaak van een beheersplan alsook voor de eerste fase m.b.t. de dringende dakwerken.

Sinds de verhuis van het Festival van Vlaanderen staat het kasteel zo goed als leeg. In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag hierover bleek, i.k.v. het anti-kraakplan, te worden onderzocht of buurtverenigingen interesse hebben in het tijdelijk gebruik van het kasteel.

Recent bereikten mij via buurtbewoners opnieuw signalen over de sterk verslechterde staat waarin het kasteel zich, hoe langer hoe meer, bevindt. Het slechte winterweer van de voorbije maanden heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Zo is het afdekzeil dat het dak van het torentje beschermt, verschoven waardoor neerslag opnieuw binnen zou lopen. Ramen zijn gebarsten of gebroken en bij de ingang van het domein zijn stukken van de kolom losgekomen.

  • Is er periodiek toezicht van de diensten om na te gaan in welke mate dringende aanpassingen of bewarende maatregelen nodig zijn?
  • Wat is de stand van zaken voor wat betreft het uitvoeren van de aangekondigde studie?
  • Kunnen het dak van het torentje, de gebroken ramen, de kolom aan de toegangspoort, … op korte termijn aangepakt worden?
  • Wat is de stand van zaken voor wat betreft het tijdelijk gebruik van het kasteel door buurtverenigingen? Welke buurtverenigingen zullen van het kasteel tijdelijk gebruik maken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.