Wapeninzamelactie

17 maart 2008
In het kader van de inwerkingtreding van de nieuwe Wapenwet in 2006 vond er in Belgi? een grootscheepse wapeninzamelactie plaats. Personen die over niet-vergunde wapens beschikten en die hiervoor geen wapenvergunning wensten aan te vragen konden deze wapens afgeven bij de lokale politie van hun verblijfplaats.

De regularisatieperiode waarbinnen de wapens kunnen worden ingediend werd onlangs verlengd tot 31 oktober 2008. Begin mei 2007 werd bekend gemaakt dat toen het duizendste wapen voor vernietiging werd afgestaan.

Hoeveel wapens werden er tot nu toe bij de Gentse commissariaten ingediend? Is er sprake van een dalende of stijgende trend met betrekking tot de wapeninzameling in Gent?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Van het Centraal Wapenbureau van de Gentse politie kregen we volgende cijfers: Tot nu toe werden er in het totaal vanaf de eerste wapeninzameling (april 2006) 2059 wapens ingeleverd. Van april 2006 tot 30 juni 2007 (einde tweede regularisatieperiode) 2026 wapens. Van 30 juni 2007 tot heden 33 wapens.

Dani?l Termont
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info