Palliatieve zorgeenheid AZ Jan Palfijn Gent krijgt cheque

25 maart 2008
De Palliatieve Zorgeenheid van het AZ Jan Palfijn Gent AV organiseerde in oktober 2007 een groots opgezet benefietconcert. Het optreden van Bart Peeters in de Gentse Capitole werd een groot succes, zowel op muzikaal als financieel vlak.

Dinsdag 25 maart 2008 overhandigde voorzitter Geert Versnick officieel de 11.586,17 euro die het evenement opbracht aan het zorgteam van de eenheid. Het geld zal ondermeer gebruikt worden voor het huiselijker maken van de dienst, verzorgingsproducten voor de pati?nten, publicaties voor de nabestaanden, opleidingen voor de teamleden, ? Het stelt de Palliatieve Zorgeenheid ook in staat om haar voorbeeldfunctie op het vlak van palliatieve zorg in Vlaanderen te bestendigen.

Precies acht jaar geleden werd de Palliatieve Zorgeenheid van het AZ Jan Palfijn Gent AV opgericht met als doel stervenden in hun laatste levensfase de meest optimale zorgen aan te bieden, zowel op lichamelijk, emotioneel, sociaal als spiritueel vlak. Naast een respectvolle zorgverlening, is het cre?ren van een optimale omgeving voor de palliatieve pati?nt en zijn naasten ??n van de belangrijkste aandachtspunten van de afdeling. De zes eenpersoonskamers zijn voorzien van alle nodige comfort zoals een ijskast, een telefoon, een radio-, cassette- en cd-speler, een tv met video, ... Een eigen badkamer en huiselijk meubilair in hout dragen bij tot een warme sfeer. De zorgeenheid beschikt ook over een eet- en zithoek, een keuken, een stille ruimte, een plekje voor kinderen en een hydromassagebad.

?In de laatste levensfase wordt gestreefd naar een optimale levenskwaliteit met respect voor de autonomie van de pati?nt. Daarbij wordt getracht de pijn en symptomen maximaal onder controle te houden en de pati?nt en zijn naaste omgeving psychosociaal te begeleiden. Iedere persoon heeft immers recht op respectvolle zorg. Eveneens belangrijk is dat pati?nten met een levensverwachting van een paar weken tot enkele maanden, bij wie thuiszorg onmogelijk is, hun laatste levensfase in een warme, huiselijke sfeer kunnen doorbrengen op een zo comfortabel mogelijke manier. Verjaardagen en feestdagen gaan niet onopgemerkt voorbij, maar zijn juist speciale gelegenheden waarbij de pati?nt extra wordt verwend. Op de Palliatieve Zorgeenheid staat niet de ziekte centraal maar de mens?, verduidelijkt Geert Versnick, voorzitter van AZ Jan Palfijn Gent AV.

De sterkte van de Palliatieve Zorgeenheid is de multidisciplinaire samenwerking van een uitstekend op elkaar afgestemd team. De palliatieve arts, de sociaal verpleegkundige, de kinesist, de psychologe, de verpleegkundigen en vrijwilligers: allemaal hebben ze hun eigen inbreng in de zorgverlening en vullen ze elkaar aan. De zorgverlening die de dienst aanbiedt, is erg ruim te interpreteren en omvat ook massages, gelaatsverzorging, aromatherapie, gesprekken, enz ? Er is ruimte voor elke pati?nt om te kiezen voor zelfstandigheid binnen de eigen grenzen en om te werken aan de verwezenlijking van de eigen doelstellingen. Daarnaast besteedt het team eveneens veel aandacht aan de naasten van de palliatieve pati?nt en hun rouwproces. Zo is er op de afdeling 24 uur op 24 mogelijkheid tot bezoek voorzien. Niet alleen tijdens het verblijf van de pati?nten op de afdeling maar ook na het overlijden kunnen de naasten bij de Palliatieve Zorgeenheid terecht voor ondersteuning. ?Ongeveer twee maanden na het overlijden worden de nabestaanden uitgenodigd op een herdenkingsavond. Aan de hand van thema?s, muziek en persoonlijke teksten staan we dan samen stil bij het geleden verlies. Maar we zien ook dat nabestaanden ons individueel nog komen opzoeken voor een gesprekje, wat steun of een dankwoord. Op de dienst hebben we rouwfolders opgesteld die nabestaanden een houvast kunnen bieden. Ervaring leert ons dat ons doeboek rond kinderen en rouw een grote steun kan zijn voor ouders en grootouders om hun kinderen te begeleiden in het rouwproces?, verduidelijkt Roger Vanhaverbeke, hoofdverpleegkundige van de Palliatieve Zorgeenheid.

Om die extra zorg te kunnen realiseren, organiseert de Palliatieve Zorgeenheid tweejaarlijks een benefietconcert. Eerder stonden ondermeer Willem Vermandere en Norbert De Taeye op het programma en in oktober 2007 gaf Bart Peeters een optreden in de Gentse Capitole. Zijn show ?Slimmer dan de zanger? bracht maar liefst 11.586,17 euro in het laatje. ?Met het geld kunnen de leden van de Palliatieve Zorgeenheid hun pati?nten in optimale omstandigheden blijven begeleiden. En het draagt er ook toe bij dat de Palliatieve Zorgeenheid haar toonaangevende rol op het vlak van palliatieve zorg in Vlaanderen kan aanhouden?, aldus voorzitter Geert Versnick.

Het ingezamelde geld is ondermeer bestemd voor het gezelliger maken van de leefruimtes, voor verzorgingsproducten voor de pati?nten, voor attenties op hun verjaardag, maar ook voor de organisatie van herdenkingsdiensten voor de nabestaanden. Mede door de financi?le steun kunnen de professionele medewerkers en de vrijwilligers zich op regelmatige basis bijscholen en worden er intervisiemomenten ingericht waarop ervaringen worden uitgewisseld om van elkaar te leren. ?Zorg op mensenmaat, het motto van het AZ Jan Palfijn Gent AV, wordt met de werking van de Palliatieve Zorgeenheid heel duidelijk in de praktijk omgezet. En dat is mee mogelijk gemaakt door iedereen die bij het benefietconcert betrokken was?, besluit Geert Versnick.

Contactpersoon: bestuurder-directeur, Marleen Porto-Carrero (0479 95 95 04)

Het AZ Jan Palfijn Gent AV ontstond in 1998 uit de fusie van het toenmalige openbare ziekenhuis ?De Bijloke?, gelegen aan de Dunantlaan en de priv?-instelling ?Institut Moderne?, gelegen aan de Fabiolalaan. Vandaag is het AZ Jan Palfijn Gent AV als verzorgingsinstelling autonoom, maar heeft het in haar dienstverlening nog steeds een openbaar karakter. Het ziekenhuis telt momenteel 526 erkende bedden. De verzorgingsinstelling biedt een breed palet aan acute medische dienstverlening aan (Fertiliteitcentrum, Materniteit en Verloskwartier, afdeling Neonatologie, Kinderafdeling, Geriatrie en verschillende chirurgische en internistische disciplines). Daarnaast beschikt het ziekenhuis eveneens over een aantal afdelingen voor langdurige revalidatie van chronische aandoeningen (voornamelijk cardio-pulmonaire en neurologische aandoeningen), een dienst Psychogeriatrie en een Palliatieve Zorgeenheid.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.