Nachtopvang aan Gasmeterlaan: dubbel verhaal voor OCMW

18 maart 2008
De herhuisvesting van de nachtopvang aan de Gasmeterlaan is een samenwerkingsverband tussen CAW Artevelde, de stad Gent en het OCMW Gent. Voor het OCMW heeft het project een dubbel doel. Enerzijds past het binnen de hulpverlening vanuit de dienst Thuislozenzorg van het OCMW en anderzijds past het binnen het sociaal tewerkstellingsproject van het OCMW Gent.

Een deel van de aanpassingswerken zijn immers uitgevoerd door de KarWIJdienst van het Opleidings - en Tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW Gent.

Het OCMW Gent zorgt via de dienst Thuislozenzorg voor een aangepaste hulpverlening naar de dak- en thuislozen. Zo geeft de dienst financi?le en administratieve ondersteuning, begeleidt hen naar tewerkstelling en leid hen toe naar woonst. Ondanks alle acties die het OCMW Gent onder meer samen met de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en met behulp van sociaal begeleid wonen opzetten, blijft een harde kern van zorgvermijders moeilijk bereikbaar. In de beleidsnota 2007-2012 voorziet het OCMW Gent daarom enkele specifieke acties zoals vindplaatsgerichte werking, uitbreiden van het aanbod van sociaal pensionwonen en begeleiding aanbieden aan zorgbehoevenden die zich niet spontaan aanmelden in de welzijnsbureaus. Ook het opdrijven van de nachtopvang in de CAW is voorzien. Met de opening van de nachtopvang in de Gasmeterlaan wordt het aantal bedden van 16 alvast verhoogd naar 24.

Het gebouw aan de Gasmeterlaan is eigendom van de stad Gent. Voordien waren enkele stadsdiensten in gehuisvest en eveneens Ivago vond er indertijd onderdak. Om het gebouw aan te passen voor de nachtopvang werd onder meer een beroep gedaan op de cursisten van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW Gent. Meer bepaald voerden 5 cursisten van de KarWIJdienst gedurende een vijftal weken werken uit zoals het verwijderen van het vaste tapijt en de compartimentering van de grote ruimte. Ze werden hier in bijgestaan door een technisch instructeur van het OTC.

De KarWIJdienst is een tewerkstellingsproject van het OCMW en bestaat uit vier ploegen cursisten art. 60 (= tewerkgestelde leefloongerechtigden). Ze krijgen er een opleiding in allerlei decoratie- en renovatiewerken in woningen zoals verven, behangen, kleine metselwerken, sanitair, loodgieterij en isolatie. Meestal voeren ze lichte renovatie- en decoratiewerken uit bij particulieren met een laag inkomen en voor vzw?s waarmee het OCMW samenwerkt. Dankzij de aanpassingswerken in de Gasmeterlaan konden de cursisten extra werkervaring opdoen. En dit past dan weer in het activeringsbeleid van het OCMW.

Het OCMW Gent wil immers meer leefloners laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt, naar sociale tewerkstellingsprojecten of sociale activeringsprogramma?s. Een job is het meest effici?nte middel om in onze samenleving volwaardig mee te tellen en te participeren. Het biedt niet enkel financi?le zekerheid maar ook sociale zekerheid. Een job geeft de cli?nt ook de mogelijkheid tot meer sociale contacten en verhoogt de eigenwaarde. Om dit te kunnen realiseren wil het OCMW de activeringsmogelijkheden verder uitbouwen, op maat van de cursisten en met intensieve aandacht voor nazorg. Door de leefloners een aangepaste beroepsopleiding te geven, verhogen ze hun kansen op de arbeidsmarkt.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.