Onderhoud en sluikstorten Sleutelbloempark Sint-Bernadettestraat

26 oktober 2018

De buurtbewoners dringen aan op een goed onderhouden Sleutelbloempark aangezien er de laatste tijd melding wordt gemaakt van sluikstorten. Het is nu eenmaal een gegeven dat slecht onderhouden parkjes sluikstorten aantrekt vandaar hun terechte vraag om dit op te lossen en het park goed te onderhouden. Concreet wens ik U dan ook te vragen om het Sleutelbloempark eens grondig in ere te herstellen en verder goed te onderhouden.

Aan de overzijde van het park rechtover het café Bierfonteintje wordt ook heel wat sluikstort achter gelaten. Om het probleem van deze "vuile hoek" aan te pakken durf ik te suggereren om een verharding te voorzien of steentjes te strooien zodat deze plek minder uitnodigt om te sluikstorten.

Bent u bereid om dit te onderzoeken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Naar aanleiding van het project Burgerbudget diende een groep van buurtbewoners, leden van buurtverenigingen en leerkrachten en leerlingen van buurtgebonden scholen het voorstel ‘De Wilde Bernadette’ in. Zij stelden voor het park opnieuw in te richten met behulp van een participatietraject. Het voorstel behoorde niet tot de laureaten maar niettemin is het belangrijk om het parkje op te waarderen.

Het Sleutelbloempark bevindt zich nu nog in het RUP Sint-Bernadettestraat. Dit RUP voorziet ter hoogte van dit deelgebied nog bijkomende bouwstroken voor eengezinswoningen. Dankzij het RUP Groen zal deze invulling wijzigen zodat de groenzone in zijn huidige omvang behouden blijft. Ondertussen zijn verdere stappen ondernomen door met de verschillende actoren (belanghebbenden en stadsdiensten)  samen te zitten om de violen gelijk te stemmen en te starten met de opmaak van een inrichtingsplan.

Afgelopen maanden is, los van dit project, een fietspad doorheen de groenzone gerealiseerd in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Deze werken hebben langer geduurd dan voorzien. Bovendien zijn ze nog niet voorlopig opgeleverd aangezien de aannemer nog enkele zaken moet in orde brengen.  Zo is bv.  het terrein rondom het fietspad onvoldoende genivelleerd. Dit zorgt inderdaad voor een onverzorgde indruk, ook ter hoogte van ‘t Bierfonteintje.

Dit jaar heeft IVAGO in de buurt van en aan de overzijde van café Bierfonteintje 6 sluikstorten opgeruimd. In de Sleutelbloemstraat gaat het om twee meldingen.

Het lijkt ons niet de beste oplossing om tegenover ‘t Bierfonteintje steentjes voorzien. Er wordt eerder gekozen voor een opwaardering van de groenzone. Daar maakt de Groendienst ondertussen werk van. Voorlopig zijn boomstammen gelegd om het parkeren te verhinderen.  

Sluikstorten kunnen steeds gemeld worden via de meldingsapp of de website van Ivago.

Rudy Coddens
Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.