Doorgang Sint-Gerolfstraat-Keiskantstraat

26 oktober 2018

Ondanks de aanwezige signalisatie melden buurtbewoners dat automobilisten nog steeds trachten de golf en sporthal te bereiken vanuit de Sint-Gerolfstraat. Enkele honderden meter verder moeten zij echter vaststellen dat zij voor paaltjes komen te staan en effectief niet doorkunnen. Deze situatie wordt naar verluidt steeds erger. Vermits de aardeweg niet breed is probeert men achteruit te rijden, de paaltjes zouden er zelfs worden uitgehaald.

De weg wordt heel veel gebruikt door wandelaars, fietsers en kinderen om zich te verplaatsen naar de voetbalvelden, golf en sporthal en die willen dit uiteraard op een veilige en rustige manier kunnen doen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  1. Kan er een vaste en definitieve hindernis worden geplaatst ter hoogte van het golfterrein zodat het auto’s echt onmogelijk wordt gemaakt om nog verder door te rijden?
  2. Kan een bijkomend, informatief, bord worden voorzien dat golf, noch sporthal, via deze weg bereikbaar zijn?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De problematiek van het doorrijdend verkeer in de Keiskantstraat is ons inderdaad bekend. De huidige situatie, waar er aan beide zijden van de Keiskantstraat signalisatie werd geplaatst die het doorrijden verbiedt en de paaltjes die fysiek het doorrijden verhinderen, zijn hier het gevolg van. We merken echter dat o.a. een aantal GPS-toestellen deze weg nog als doorgang aanbieden.

We vinden uw suggestie voor het plaatsen van bijkomende anti-doorrij infrastructuur t.h.v. het golfterrein zeer waardevol en zullen deze onderzoeken. Aangezien bij een dergelijke ingreep meerdere diensten zijn betrokken, zal deze suggestie met de verschillende diensten worden besproken.

Wat de signalisatie betreft, is de huidige wettelijk correct én dus voldoende. Bestuurders, die de officiële borden aan het begin van de Keiskantstraat negeren, zullen zich ook niet houden aan een bijkomend informatief bord, halverwege de weg. Dit bord heeft bovendien geen enkele wettelijke, dus juridisch afdwingbare waarde.

Bovendien willen we een overaanbod aan signalisatieborden vermijden omdat we merken dat hierdoor de bestuurders minder oog hebben voor de verschillende borden en dus mogelijks de wettelijk noodzakelijke signalisatie niet opmerken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.