Museumplein

8 april 2008
Volgens een persbericht van Vlaams minister Anciaux d.d. 21 maart 2008 zullen bij de Vlaamse begrotingswijziging 2008 een aantal eenmalige infrastructuur-investeringen in de sfeer Kunsten en Erfgoed worden gerealiseerd, waaronder 1,5 miljoen Euro voor de uitbouw van het Museumplein in Gent.

Hoe zullen die middelen worden aangewend en binnen welk tijdsbestek?

Welke 'uitbouw' wordt er bedoeld? Gaat het over het voorontwerp van museumplein dat reeds in 2005 in opdracht van de Vriendenverenigingen van het MSK en SMAK is gemaakt en dat op de Erfgoeddag van 13 april aanstaande zal worden toegelicht?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord van het departementshoofd:

Minister Anciaux heeft inderdaad de intentie uitgesproken om in 2008 anderhalf miljoen euro uit te trekken voor de realisatie van het Museumplein tussen het SMAK en het Museum voor Schone Kunsten.

De Vlaamse regering bestudeert op dit ogenblik of het juridisch mogelijk is het voorontwerp, dat in opdracht van de vriendenverenigingen van het MSK en het SMAK werd gemaakt en bekroond, te realiseren. Hierover is er op dit ogenblik nog geen uitsluitsel.

Zoals u weet is de Fernand Scribedreef een gewestweg. Het initiatief ligt daarom nu bij de Vlaamse overheid.

Uiteraard stel ik als schepen van cultuur alles in het werk om vooruitgang te boeken in dit dossier.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.