Aanrijdingen Gentstraat Oostakker

26 november 2018

Verschillende buurtbewoners van de Gentstraat te Oostakker melden mij een onrustwekkende stijging van het aantal aanrijdingen sinds de heraanleg van de straat. Reglementair geparkeerde auto's worden aangereden door vrachtwagens of auto's met enorme beschadigingen tot gevolg en in de meeste gevallen is er bovendien nog sprake van vluchtmisdrijf.

De oorzaak van deze aanrijdingen is volgens de buurtbewoners dat de heraangelegde straat zich allesbehalve leent om elkaar zonder brokken te kruisen of geparkeerde auto's te beschadigen. Zeker als er vrachtwagens door deze straat rijden heb ik zelf aan den lijve mogen ondervinden dat het onbegonnen werk is om elkaar te kruisen zonder brokken te maken.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of U bereid bent om de verkeerssituatie in de heraangelegde Gentstraat te bekijken en te overwegen om op zijn minst doorgaand verkeer van vrachtwagens te weren.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het Mobiliteitsbedrijf kreeg drie mails van twee burgers, Eén burger heeft het over vier aanrijdingen op verschllende momenten, twee spiegels en twee maal total loss. De andere burger mailde tweemaal om de rijwegbreedte in vraag te stellen zonder specifieke melding.

De politie heeft melding van 2 verkeersongevallen met gewonden en 11 met stoffelijke schade tussen 20 maart en 11 oktober.

In het politieverslag staat dat er bij drie ongevallen sprake was van alcohol. In acht van de gevallen was er vlucht, dus geen controle mogelijk.

Uit deze politiecijfers bllijkt dus inderdaad dat in een periode van 7 maanden in de Gentstraat een hoog aantal verkeersongevallen zich hebben voorgedaan.

Een greep drong zich dus op.

De Gentstraat is vandaag een vrij drukke straat, als een van de verbindingsroutes naar Oostakker. De Gentsraat is een woonstraat en een straat met twee scholen, De Letterdoos en de Einsteinschool, en lokale handelszaken, met heel wat perkeerbewegingen en bezoekers. De beschikbare breedte om een rijweg, parkeerstrook, groenvoorzieningen, fietsenstallingen en voetpaden aan te leggen tussen de woningen wisselt sterk, maar is op het grootste stuk behoorlijk smal. Al deze elementen hebben geleid tot een keuze om de weginrichting aan te passen aan de snelheidsnorm 30.

In een woonstraat moet er niet gekozen worden voor een profiel dat vrije doorgang biedt en zich zou richten op vrachtverkeer. Daarom werden volgende wijzigingen recent uitgevoerd. Ook is de reisroute van De Lijn uit de Gentstraat gehaald. De rijbaan in de Gentstraat is in de nieuwe aanleg bijgevolg smaller aangelegd met een gangbaar profiel bij zone 30, nl. met een breedte van 5,5 meter.

Uit de ongevallenstatistiek zal moeten blijken of deze maatregelen voldoende zijn.

Bovendien zullen de door de raadsleden gemelde problematieken tijdens de commissie voor verder opvolging worden overgemaakt aan de bevoegde diensten.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.