File n.a.v. aanpassing verkeerslichten op kruispunten R4 in Wondelgem / Evergem

20 november 2018

Sinds kort werd er een aanpassing uitgevoerd aan de afstelling van de verkeerslichten op het kruispunt Evergemsesteenweg/Zeeschipstraat, ter hoogte van de Brico. Deze aanpassing leidt echter tot lange files op de R4 zelf. Vandaar mijn volgende concrete vragen:

  1. Wie staat in voor het afstellen van de verkeerslichten op deze locatie?
  2. Op welke basis werd de aanpassing doorgevoerd en wat was de aanleiding hiervoor?
  3. Leverde de aanpassing desgevallend het beoogde resultaat op?
  4. Wordt de aanpassing gemonitord en zal deze bijgestuurd worden? Zo ja, wat is de timing hiervoor?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.