Staat trottoir Octaaf Soudanstraat Sint-Denijs-Westrem

19 november 2018

Op 29 maart van dit jaar diende ik een schriftelijke vraag in over de slechte staat waarin de trottoirs van de Octaaf Soudanstraat zich bevinden. U antwoordde toen dat aan de sectorverantwoordelijke van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen opdracht gegeven werd om ter plaatse een inspectie uit te voeren en waar nodig regulier onderhoud uit te voeren.

Toch melden bewoners mij nu dat er tot op heden weinig tot niks is gebeurd. Vandaar mijn concrete vraag:

Wordt er regulier onderhoud van de trottoirs in de Octaaf Soudanstraat uitgevoerd en zo ja, binnen welke termijn wordt deze uitgevoerd?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.